Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Razpis za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole

Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004, 100/14) 

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje,

objavlja razpis za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole za

program SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA

za naslednja predmeta oz. modula:

 • EKONOMIKA IN MENEGEMENT PODJETJA
 • POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE

Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole izpolnjevati pogoje v skladu z zahtevami:

 • 92. in 96. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS 16/07),
 • Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih sodelavcev v višješolskem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS 35/2011). Zahtevana izobrazba je objavljena v posebnem delu višješolskega študijskega programa http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx.
 • Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (pdf).
 • Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (pdf).
 • Navodilo za predložitev dokumentacije pri imenovanju predavateljev (doc).
 • Obrazec 1 – Izjava (doc).

Kandidati morajo k vlogi za imenovanje predložiti:

 • vlogo za imenovanje,
 • življenjepis (Europass),
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi (overjene fotokopije),
 • dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice ali potrdilo delodajalca),
 • podpisano izjavo (Obrazec 1 – original), v kateri navedejo študijski/e program/e in predmet/e, za katere želijo biti imenovani,
 • dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili, in sicer najmanj:
 • dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in
 • dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela (upoštevajte kataloge znanj),

Prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola , Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje s pripisom »PREDAVATELJ VSŠ » v 8 dneh po objavi.

O podelitvi naziva predavatelj višje šole bo odločal Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v 15 dneh po končanem postopku.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920