Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Leto: 2018

NIJZ, Delavnica o raku dojk

Ta ponedeljek smo na vaši Višji šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti izvedli predavanje in delavnico o Raku dojk. Predavateljica je v predavanje vključila tudi napotke o zdravem življenjskem slogu in tudi rak mod. Moram zelo pohvalit vaše študente in študentke, ki so res z zanimanjem spremljali predavanje in delavnico. Po pregledu evalvacije vidim, da so same pohvale predavateljici. Predavanje se jim je zdelo zelo poučno, razumljivo, spodbudno za razmišljanje in zelo so bili zadovoljni tudi s praktičnim prikazom. Pišejo, da bi si takih predavanj še želeli.

Hvala vam za vso pomoč pri organizaciji in upam, da bomo ponovno sodelovali tudi v naslednjem letu. Hvala tudi gospe ravnateljici Višje šole in pa lepa hvala  tudi za gostoljubje, ki smo ga vedno deležni na vaši šoli.

Tatjana Škornik Tovornik, dipl.san.inž.

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Celje

Karierni center

Dobrodošli na strani Kariernega centra  ŠHVU Celje, Višje strokovne šole.
Sedež Kariernega centra je v steklenem delu šole nad vhodom višje šole (I. nadstropje).
Namenjen je našim študentom, rednim in izrednim, našim predavateljem in seveda vsem poslovnim partnerjem.
Na spletni strani lahko najdete:

  • informacije o možnostih zaposlitve pri različnih delodajalcih,
  • navodila za pisanje vlog za zaposlitev, motivacijskega pisma, življenjepisa,
  • poslovni bonton in priprava za zaposlitveni razgovor,
  • osebnostna rast in razvoj kariere.

V prostoru sedeža Kariernega centra je dostop do interneta, prostor je namenjen izobraževanju, izmenjavi informacij in se družite. Uradne ure so objavljene na vratih sedeža.
Vse informacije so vam dosegljive tudi po  el. pošti : karierni.center@hvu.si ali tel. 03 428 59 08.


Obisk AJPESa – izpostava Celje

Vsako leto obiščemo AJPES v Celju. To je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Vodja oddelka nam predstavi osnovne podatke o agenciji in

podjetjih, ter informacije o njihovih spletnih straneh. Spoznavamo registracijo na spletni strani in postopek ustanovitve podjetja, ki je enostaven in brezplačen. Njihove delavke nas s pomočjo računalnika peljejo skozi postopek ustanovitve podjetja …

Alumni klub ŠHVU Celje, VSŠ

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, v okviru Višje strokovne šole, deluje Alumni klub ŠHVU Celje, VSŠ, že od 22.12.2012.

Njegove naloge so:

  • vzpostavitev povezav med različnimi generacijami diplomantov,
  • skrb za ugled poklicev in Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, VSŠ,
  • sodelovanje pri promociji poklicev in aktivnosti na šoli,
  • sodelovanje z organizacijami in inštitucijami strokovnega področja doma in v tujini.
  • predsednik Alumni kluba je Alen Kovačič , skrbnica pa je Mojca Sodin (tel. 040 637 022).

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920