Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Leto: 2019

Rezultati izrednega roka SIS (29. 11. 2019)

Študent Rezultat [%]
13040370116 14
13040370118 25
13040370120 12
13040370125 ni pristopil
13040370129 50
tp 12

Ustni zagovor bo v petek, 6. 12. 2019, ob 11.30 v predavalnici 25.

Zagovora diplomskega izpita 28.11.2019

Vizualni merchandising prodajalne Botanik  – ob 13.10 uri

Načrtovanje in izvedba promocije v podjetju Moto – Nautika – ob 14.00 uri

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za spoznavanje poklicev, 28. 11. 2019

Dan odprtih vrat je vseslovenski enodnevni dogodek, ko slovenska podjetja odprejo svoja vrata in obiskovalcem predstavijo delovne procese, naravo in pogoje dela v realnem okolju.

Ko se v različnih življenjskih obdobjih odločamo za izbiro poklica, se znajdemo pred zahtevno nalogo. Poklicev ne poznamo dovolj dobro, da bi se odločali na podlagi interesov in lastnih potencialov. Še posebej se je težko odločiti za poklice, ki so našim očem bolj skriti in jih sploh ne poznamo. Zbiranje informacij v podjetjih, opazovanje in razgovori z zaposlenimi, so izjemnega pomena. Dan odprtih vrat je namenjen prav temu. Gospodarstvo želi približati obiskovalcem številne poklice, ki jih ne poznamo dovolj, da bi se v njih »prepoznali« in si zagotovili uspešno šolanje in zaposlitev, kjer bomo zadovoljni.

Letos bodo že četrto leto odprla vrata številna podjetja v Sloveniji in predstavila svojim obiskovalcem zanimive poklice.

Prav temu je namenjen Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva, ki bo v četrtek, 28. novembra 2019 ob 16.30 uri. Več o dogodku in seznam vseh prijavljenih podjetij je na www.odkrijsvojtalent.si, ljer je možna prijava.

Vrtnice in umetnost

VABILO 

10. oktobra 2019 (četrtek) že desetič pripravljamo strokovni posvet z naslovom HORTIKULTURA – možnosti, priložnosti, prenos dobre prakse, tokrat na temo VRTNICE IN UMETNOST. Vrtnice bodo predstavljene z vrtnarskega vidika in umetnosti.

Udeležba je brezplačna. Na voljo bo brezplačen zbornik na spletnih straneh. Vljudno vabljeni!

Zaželene so prijave na tel. 040 637 287, e-mail nada.natek@hvu.si (Nada Natek) ali na tel. 070 783 683, e-mail barbara.pajk@hvu.si (Barbara Pajk).

PROGRAM

10. strokovnega posveta Hortikultura—možnosti, priložnosti, primeri dobrih praks s temo VRTNICE IN UMETNOST.

10. oktober 2019, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Čas predstavitvePredavatelj/icaNaslov prispevka
15.00Štefanija Kos Zidar,
Nada Reberšek Natek
Uvodni pozdrav in predstavitev predavateljev
15.05-15.20Edi ProštVrtnice burbonke
15.20-15.50Vladimir PlaninšekPredstavitev izbranih sort vrtnic
15.50-16.05Breda Bavdaž ČopiOdporne vrtnice (žlahtnjenje, vzgoja)
16.05-16.20Emil ŠpesUporaba vrtnic v javnih nasadih
16.20-16.35Matjaž MastnakZgodovina vrtnic, ki jo dokumentirajo slike Narodne galerije
16.35-16.50odmor
16.50-17.05Nina ŠtarkelŠkodljivci ali vir hrane - dvojna vloga uši na vrtnicah
17.05-17.30Majda OrtanRoža življenja in njena sporočila
17.30-17.45Ana SotošekGlamelia – vrtnice v cvetličnih vezavah, demonstracija
17.45-18.00Danica KorošecVrtnica v risbi, demonstracija
18.00-18.15Metka MestnikVrtnice v pravljici Oscarja Wilda
18.15-18.30Tatjana GoršekOmamno dišeče in okusno
18.30-…Diskusija

Posvet bo vodila ravnateljica Višje strokovne šole ga. Nada R. Natek.

Direkten prenos si lahko ogledate na tej povezavi.

Referat

URADNE URE V REFERATU  2019/2020
PONEDELJEK 11.00 DO 13.00 URE
PETEK 08.00 DO 10.00 URE
URADNE URE ZA IZREDNE ŠTUDENTE PO DOGOVORU

 

Obvezen zdravniški pregled.

Obvezen zdravniški pregled.

Študenti, ki obveznega zdravniškega pregleda še niste opravili, se za termin dogovorite v ambulanti ZD Celje, pri Dr. Golnarjevi.

Na pregled morate prinesti zdravstveno izkaznico , izpolnjen obrazec matičnega zdravnika(dobite ga v referatu) , in kartonček o ceplenju.

 

Vabilo k sodelovanju v anketi

Vabilo za sodelovanje v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi (rok 15. 6. 2019)

Spoštovana študentka, spoštovani študent,

to vabilo vam pošiljamo v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in vas prosimo za sodelovanje v raziskavi EVROŠTUDENT VII, ki želi ugotoviti, s kakšnimi študijskimi in življenjskimi pogoji se srečujejo študenti/ke v evropskih državah.

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Študente/ke sprašujemo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.

Ker je vaše mnenje pomembno in lahko prispeva k izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja študentov ter kakovosti visokošolskega študija v Sloveniji, vas vabimo, da v obdobju od 25. aprila 2019 do 15. junija 2019 namenite približno 30 minut vašega časa in izpolnite vprašalnik na povezavi: https://www.1ka.si/a/216885

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Raziskovalna skupina Pedagoškega inštituta v Ljubljani.

Razpis za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole

Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004, 100/14) 

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje,

objavlja razpis za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole za

program SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA

za naslednja predmeta oz. modula:

 • EKONOMIKA IN MENEGEMENT PODJETJA
 • POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE

Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole izpolnjevati pogoje v skladu z zahtevami:

 • 92. in 96. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS 16/07),
 • Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih sodelavcev v višješolskem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS 35/2011). Zahtevana izobrazba je objavljena v posebnem delu višješolskega študijskega programa http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx.
 • Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (pdf).
 • Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (pdf).
 • Navodilo za predložitev dokumentacije pri imenovanju predavateljev (doc).
 • Obrazec 1 – Izjava (doc).

Kandidati morajo k vlogi za imenovanje predložiti:

 • vlogo za imenovanje,
 • življenjepis (Europass),
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi (overjene fotokopije),
 • dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice ali potrdilo delodajalca),
 • podpisano izjavo (Obrazec 1 – original), v kateri navedejo študijski/e program/e in predmet/e, za katere želijo biti imenovani,
 • dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili, in sicer najmanj:
 • dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in
 • dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela (upoštevajte kataloge znanj),

Prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola , Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje s pripisom »PREDAVATELJ VSŠ » v 8 dneh po objavi.

O podelitvi naziva predavatelj višje šole bo odločal Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v 15 dneh po končanem postopku.

Priložnost za obisk Joint Research Center v Ispri (Milano)

Vabljeni k prijavi. Informacije pri Tjaši Ogrizek.

The European Commission Joint Research Centre (JRC) in Ispra, Italy, is hosting a 5-day training on nuclear decommissioning and waste management on 8-12 July 2019. The course also includes visits of the nuclear installations in Ispra and practical illustrative case studies.

This ‘Decommissioning Summer School’ is part of the ELINDER training programme and is open to undergraduate students who have not yet a professional activity and are willing to enrich their curriculum during their holyday’s time.

We would be grateful if you could support the initiative and address this invitation to universities and professionals in the field of engineering, science and technology including environmental science, sustainability, chemistry, biology, geology, … so that the concerned students can apply.

The participation is free of charge for accepted students. The JRC supports the courses and accommodation. Travel costs may be subject to partial reimbursement.

Interested students should express their interest and complete the application form available here  and send it together with their student card to Ms Daniela Santopolo (JRC).

The course is limited to 40 participants and the deadline to apply is end of April 2019.

Further information on ELINDER is available on the dedicated page of the JRC website.

 • 1
 • 2