Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Praznovanje 70. obletnice obstoja naše šole

Šola letos praznuje 70. obletnico obstoja prve šole s področja hortikulture v Sloveniji – Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, kot naslednico Vrtnarske šole Celje, ustanovljene leta 1946. Glede na pomembnost praznovanja bomo v ta namen oblikovali sedem pomembnejših dogodkov, ki se bodo zvrstili vse do meseca oktobra, ko bomo pripravili osrednjo slovesnost. Zato vas že sedaj spoštovani dijaki in dijakinje ter študentje in študentke vljudno povabimo k sodelovanju pri sooblikovanju tega pomembnega dogodka.

Dogodki, ki se bodo zvrstili:

  1. dogodek: V mesecu februarju, bomo na temo Valentinovo 2016 pripravili šolsko tekmovanje dijakov in študentov s področja cvetličarstva in vrtnarstva. S področja aranžerstva pa bi bila tema ženska kozmetika (Afrodita).
  2. dogodek: V času sejma Flora 2016 bomo 11. marca 2016 organizirali okroglo mizo na temo Prihodnost zelenih poklicev.
  3. dogodek: V mesecu aprilu bomo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje pripravili razstavo starejših didaktičnih gradiv, šolskih časopisov, šolskih fotografij… Razstavo iz Osrednje knjižnice Celje bomo v mesecu maju preselili na šolo, gradivo pa bo na ogled do oktobra; tudi na dan osrednje prireditve.
  4. dogodek: 11. aprila 2016 se bomo predstavili v okviru praznika MO Celje.
  5. dogodek: V mesecu maju bomo za učence osnovnih šol organizirali likovni natečaj. Za naše dijake in študente pa bomo razpisali fotografski natečaj. Iz izdelkov bomo pripravili razstavo. Vodilna tema bi bila letni časi.
  6. dogodek: Zadnji teden v septembru, med 26. in 30. septembrom, bomo organizirali tekmovanje dijakov in študentov med šolami Konzorcija biotehniških šol na temo kaktej in sočnic ter z izdelki dopolnili razstavo ob našem osrednjem dogodku, ki bo v oktobru. Tekmovali bodo tudi dijaki programa Aranžerski tehnik in študenti programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja ter dijaki šol iz tega področja.
  7. dogodek: Kot osrednji dogodek bomo pripravili svečano prireditev in otvoritev razstave. Osrednji dogodek bo potekal 12. oktobra 2016. Na razstavi se bodo predstavili slovenski cvetličarji in vrtnarji ter strokovnjaki s področja oblikovanja. Razstavljeni bodo tudi izdelki s tekmovanja kaktej in sočnic ter slike in fotografije iz natečaja na temo letnih časov. Na osrednjem dogodku bodo sodelovali tudi lastniki oldtajmemerjev. V okviru projekta Erasmus + bo šola gostila evropske učitelje vrtnarstva, ki bodo tudi prisotni na osrednji prireditvi.

Kot spremljajoči dogodek bi šola izdala tudi tematsko znamko ob 70 letnici.

Štefanija Kos Zidar in Andreja Gerčer