Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

70. letnica delovanja naše šole na področju hortikulture

Letos naša šola praznuje 70. letnico delovanja na področju hortikulture.

Smo prva in najstarejša šola v zgodovine slovenske hortikulture, ki je dala najvidnejše slovenske vrtnarje in cvetličarje ter pomembno prispevala k razvoju omenjene tovrstne kulture v širšem slovenskem prostoru. Ves čas je šola vpeta tako v neposredno lokalno, regijsko, državno kot tudi širše evropsko okolje preko različnih projektov (Švica, Avstrija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Norverška, Finska, Hrvaška …) Velik del sedemdesetletnega obdobja smo bili edina tovrstna šola v Sloveniji.

Šola danes izobražuje za naslednje poklice: cvetličar, vrtnar, hortikulturni tehnik, aranžerski tehnik in inženir hortikulture ter snovalec vizualnih komunikacij in trženja.

Šola izhaja iz dediščine nekoč mogočnega Kvaternikovega posestva, ki ima svoje korenine konec 18. stoletja. To posestvo je slovelo v času avstrijskega cesarstva s številnimi vrtninami in okrasnimi rastlinami, saj obstajajo dokumenti o pomembnem deležu oskrbe dunajskega dvora kot tudi širše celjske okolice.

V letu 1946 (nacionalizacija) je na temeljih Kvaternikovega posestva in njihovih bogatih ter dolgoletnih izkušnjah nastala prva Vrtnarska šola Slovenije v Medlogu pri Celju. Številni učitelji in strokovnjaki smo v tem obdobju izobrazili preko 10.000 strokovnjakov s področja hortikulture in oblikovanja, ki uspešno delujejo v slovenskem prostoru.

Na ta način je šola pomembno prispevala k razvoju gospodarstva z ustvarjanjem pogojev za individualno podjetništvo.

Poleg tega pa je in še daje pomemben prispevek k oblikovanja urbane in ruralne krajine ter vizualizacije prostora.

S tradicijo in strokovnim znanjem predstavlja šola še vedno vodilno institucijo v slovenskem prostoru, saj smo pomembni partnerji pri sooblikovanju politik trajnostnega razvoja v slovenskem prostoru. Sodelujemo pri številnih tovrstnih projektih s svojimi strokovnjaki, dijaki, študenti (Ukrep 111, Švicarski projekt, Projekt Ajda, Slovenski vrt …).

Naše področje delovanja je razširjeno tudi na sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami tako doma kot tujini.

V vsem obdobju svojega delovanja je šola prispevala znaten delež k strokovni publicistiki v obliki knjig, učbenikov, strokovnih člankov, priročnikov, zbornikov …

Šola skrbi za permanentno usposabljanja izven svojega rednega program, kjer skrbimo za prenos novosti v prakso.

Štefanija Kos Zidar

Celje, 25. januar 2016