Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Projekt “Ko zadišijo zeli”

V letu 2021 smo se odzvali povabilu za sodelovanje v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Raznolikost podeželja in LAS Bogastvo podeželja, z glavnim prijaviteljem SIMBIO d.o.o. Projekt z naslovom: Ko zadišijo zeli, naslavja specifične potrebe po krepitvi kvalitetne pridelave in predelave zeli z investicijami v ekološko pridelavo in predelavo zeli, promociji ekoloških zelišč in divjih, prostorastočih zeli. Projekt je dveleten.

Kot izobraževalna ustanova smo pred dvema desetletjema orali ledino pri indrodukciji špargljev, kot možnost pridelave delikatesne vrtnine v savinjski regiji. Z novim nasadom špargljev pa smo naredili še korak dlje; pridelovati šparglje kot sezonsko zelenjavo na ekološki način. S projektom bomo pridobili sredstva za nakup prenosne namakalne naprave in izvedbo promocijskega Dneva špargljev, na katerem se bodo predstavili tudi pridelovalci omenjenih LAS- ov.

S sodelovanjem v projektu uresničujemo izobraževalno – raziskovalno vlogo in podpiramo nove priložnosti, s ciljem zagotavljanja prehranske varnosti in trajnosti.

Operacija sodelovanja LAS – Podukrep 19.3

5 slovenskih in 2 bolgarska LAS-a se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in divjih želja spremeniti v razvojno priložnost. Zelišča in divje zeli imajo posebno mesto v tradiciji obeh držav, njihova ekološka pridelava in predelava pa je v času »industrijske pridelave in predelave« zelišč in izdelkov iz njih, ki je sicer cenovno ugodna, vendar je hkrati vprašljiva njihova kakovost.

Z operacijo se rešujejo specifične potrebe po krepitvi kakovostne pridelave in predelave žele z investicijami v ekološko pridelavo in predelavo žele, promociji ekoloških zelišč in divjih, prosto rastočih zelišč, izobraževanju in spodbujanju ekološke pridelave in predelave ter njihove uporabe, prenašajo se dobre prakse med LAS- i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo zmogljivosti lokalnega razvoja, ki se bodo izvajale na območju vključenih LAS.

Z operacijo sodelovanja bomo prispevali k evropskemu zelenemu dogovoru, saj bomo bistveno prispevali k uresničitvi strategije od vil do vilic prek obravnave izzivov trajnostnih prehranskih sistemov in neločljivih povezav med zdravimi ljudmi, zdravimi družbami in zdravim planetom (povečanje biotske škodljivosti). Podpirali bomo nove priložnosti s ciljem zagotavljanja prehranske varnosti in trajnosti.

Cilji operacije so:
Krepitev ekonomskih zmožnosti ekoloških kmetij; posodobitev in ureditev javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva; vključevanje ekoloških in divjih zelišč v kulinarično ponudbo območja;
krepi kompetenc in znanja na območju izvajanja operacij; prenos dobrih praks in njihova implementacija na območju posameznih LAS-ov; spodbujanje ekološke pridelave in predelave na območju posameznih LAS; vključevanje zelišč v terapevtske in sprostitvene namene.

Evropski kmetijski sklad razvoj podeželja: Evropa investira v razvoj podeželja.

Romana Špes, koordinatorica projekta