Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Kontakti

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,

Srednja poklicna in strokovna šola

Višja strokovna šola

Izobraževanje odraslih

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov