Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Kontakti

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,

Srednja poklicna in strokovna šola

Višja strokovna šola

Izobraževanje odraslih

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontaktne informacije:

Direktorica in ravnateljica SŠ: 03/4285-923
Ravnateljica VSŠ: 03/4285-910
Tajništvo: 03/4285-900
Referat: 03/4285-908
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911