Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center
  • Domov
  • Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev

Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju podeželja
Program razvoja podeželja

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je maja 2018 odobrila vlogo Občine Laško za izvedbo operacije Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev. V projektu sodelujejo Občina Laško kot vodilni partner s partnerji: Čebelarsko društvo Laško, Zavod STIK Laško, Thermana Laško, d. d., in Šola za hortikulturo in vizualno umetnost. Vrednost projekta je ocenjena na 44.501,43€, od tega znaša sofinanciranje  iz EKSRP 33.046,88€.

Vloge šole v projektu je ozaveščanje laične in profesionalne javnosti o pomenu opraševalcev za pridelavo varne hrane in načinu urejanja urbanega okolja. V okviru projekta načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti: rekonstrukcija zeliščnega vrta v parku Thermana Laško d.d., poimenovanje medovitih rastlin v parku, organizacija in izvedba okrogle mize, izvedba dveh delavnic za osnovnošolce. Pri vseh projektnih aktivnostih bomo vključevali tudi dijake in študente, ki obiskujejo naše izobraževalne programe.

Projektne aktivnosti so aktivno naravnane in bodo predstavljene na internetnih straneh šole in pri vseh partnerjih v projektu, posamezni dogodki bodo predstavljeni tudi v lokalnih časopisih.

Koordinatorica projekta na šoli:  Romana Špes


Aktivnosti: