Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Usposabljanje pridelava in predelava zelišč

V spomladanskem delu leta 2023 (marec, april, maj) bomo na šoli izvedli 50 urno usposabljanje Pridelava in predelava zelišč.

Vsebine usposabljanja:

 • Pridelovanje sadik zelišč in zelišč v zavarovanem prostoru,
 • Pridelovanje zelišč na prostem,
 • Spravilo zelišč,
 • Nabiranje zelišč v naravi,
 • Sušenje zelišč,
 • Izdelava tradicionalnih izdelkov iz zelišč,
 • Zakonodaja na področju zeliščarstva,
 • Trženje zelišč in izdelkov iz zelišč.

Vsebine usposabljanja so v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za NPK zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/24018801 . Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti na področju pridelave, predelave in trženja zelišč in tistim, ki želijo znanja in spretnosti na področju zeliščarstva še nadgraditi.

 • Usposabljanje bo potekalo v mesecih marec, april, maj 2023 med tednom, dvakrat tedensko, v popoldanskem času od 16.00 – 19.15 ure.
 • Usposabljanje bomo izvedli ob dovolj velikem številu prijavljenih kandidatov.
 • Prijave na usposabljanje sprejemamo do 20. 3. 2023 na e-naslov: erika.kramarsek@hvu.si Prijavnica  

PRIJAVNICA

Več informacij na e – naslovu: erika.kramarsek@hvu.si.