Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
 • Domov
 • Preusmeritev na Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Preusmeritev na Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

PROŠNJA

Kandidati, ki se že šolajo in želijo zamenjati izobraževalni program (se preusmeriti), morajo napisati prošnjo za preusmeritev, ki vsebuje:

 • Ime in priimek kandidata
 • Naslov
 • Telefonsko številko
 • Elektronski naslov
 • Datum in kraj rojstva
 • Informacije o predhodnem izobraževanju
 • Razloge za preusmeritev
 • Program in letnik v katerega se želi kandidat vključiti
 • Podpis kandidata in staršev

PRILOGE

K prošnji je potrebno priložiti:

 • Zaključno spričevalo OŠ
 • Spričevala že opravljenih letnikov
 • Izpisnico iz šole, če je kandidat že izpisan
 • Prijavo za vpis v začetnik letnik srenje šole (obrazec je dostopen na spletni strani MIZŠ)

 Prošnjo pošljite na naslov:

                Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
                Ljubljanska cesta 97
                3000 Celje

RAZGOVOR IN OBVEŠČANJE O ODLOČITVI

 • Na podlagi prošnje bodo kandidati in starši povabljeni na razgovor
 • O odločitvi bodo pisno obveščeni

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911