Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
 • Domov
 • Vpis v 1. letnik srednje šole – Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Vpis v 1. letnik srednje šole – Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

KDO SE LAHKO VPIŠE?

 • Kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali
 • Kdor je uspešno zaključil program nižjega poklicnega izobraževanja
 • Za vpis v program Fotografski tehnik je potreben uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST

Vrsta izobraževanja Trajanje izobraževanja Program Število mest
Srednje poklicno izobraževanje (SPI) 3 leta Vrtnar 26
Cvetličar 26
Srednje strokovno in tehnično izobraževanje (SSI)

4 leta

Hortikulturni tehnik 28
Aranžerski tehnik 28
Fotografski tehnik
28

PRIJAVA

 • S prijavnico (Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole) za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
 • Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico, razen učencev in dijakov, ki se želijo poleg izbrane šole oz. programa vzporedno vpisati tudi v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer. Slednji posredujejo prijavnico tudi šoli, v katero se želijo vzporedno vpisati v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer, ter fotokopijo prijavnice za vpis v izbrano šolo.
 • Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, ostali kandidati pa bodisi na osnovni šoli, kjer so končali osnovnošolsko izobraževanje, bodisi pa jo posredujejo neposredno izbrani srednji šoli. Učenci, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli, na kateri se želijo izobraževati.
 • Izpolnjeno prijavnico oddate do datuma objavljenega na spletni strani MIZŠ.

STANJE PRIJAV

 • Do datuma objavljenega na spletni strani MIZŠ bo na njihovi spletni strani objavljeno stanje prijav in še prosta mesta.

PRENOSNI ROK

 • Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.
 • Do datuma objavljenega na spletni strani MIZŠ je možen prenos prijav na drugo srednjo šolo zaradi spremembe namere ali drugih razlogov ne glede na število že prejetih prijav.

OMEJITEV VPISA

 • Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za prihodnje šolsko leto.
 • V primeru omejitve vpisa, boste obveščeni s strani šole.
 • Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v srednje šole.

VPIS

 • O datumu vpisa in dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.
 • Če omejitve ne bo, boste po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in kopijah izvirnikov tudi vpisani.
 • V primeru omejitve boste prinašali dokumente po posebnem razporedu.

Vse podrobnejše informacije dobite pri svetovalni delavki ali v Razpisu za vpis v srednje šole.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911