Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Vse podrobnejše informacije dobite pri svetovalni delavki ali v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

 • Prvo prijavo oddate v roku navedenem v Razpisu za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/
 • S kvalificiranim digitalnim potrdilom (oddaja e-prijave v eVŠ)
 • Brez kvalificiranega digitalnega potrdila oz. Prijava z uporabniškim imenom in geslom
  • Oddaja e-prijave v eVŠ
  • Natisni e-prijavo
  • Podpiši
  • Priporočeno pošlji po pošti VPIS-ni službi
 • Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati.
 • Kandidati so o rezultatu izbirnega postopka obveščeni s sklepom (po pošti).

Kdo lahko odda drugo prijavo?

 • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od programov.
 • Kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti s prvo prijavo.
 • Kandidati, ki so se vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti in se še pravočasno izpisali (glej Razpis za vpis).

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest

 • Kdo se lahko prijavi?
 • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku.
 • Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.
 • Kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.