Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
  • Domov
  • Vpis v višje strokovno izobraževanje

Vpis v višje strokovno izobraževanje

Vse podrobnejše informacije dobite pri svetovalni delavki ali v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje.

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Prijavo oddate v roku navedenem v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje. Prijavite se z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Obrazec natisnete in podpišete ter pošljete s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na  naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati.

Kandidati so o rezultatu izbirnega postopka obveščeni po pošti.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911