Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
 • Domov
 • Nadaljevanje šolanja v programu poklicno tehniškega izobraževanja – Hortikulturni tehnik PTI

Nadaljevanje šolanja v programu poklicno tehniškega izobraževanja – Hortikulturni tehnik PTI

Kdo se lahko vpiše?

 • vpiše se lahko, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: vrtnar ali cvetličar.

Trajanje izobraževanja:

 • 2 leti

Zaključek izobraževanja:

 • poklicna matura

Pridobljen poklic:

Možnosti nadaljevanja izobraževanja:

 • višje in visoke strokovne šole ter univerzitetni programi (poklicna matura + dodatni 5. predmet)

PRIJAVA

 • S prijavnico (Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole) za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
 • Prijavnico potrdite pri svetovalni delavki na vaši šoli.
 • Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico.
 • Izpolnjeno prijavnico posredujete izbrani srednji šoli do datuma objavljenega na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).
 • V mesecu maju bo na spletni strani MIZŠ objavljeno stanje prijav in še prosta mesta.
 • Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.
 • Do datuma objavljenega na spletni strani MIZŠ je možen prenos prijav na drugo srednjo šolo zaradi spremembe namere ali drugih razlogov ne glede na število že prejetih prijav.
 • V primeru omejitve vpisa, boste obveščeni s strani šole.

Merilo za izbiro v primeru omejitve vpisa

 • Učni uspeh iz SLO, MAT in splošni učni uspeh v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja in
 • Učni uspeh iz SLO, strokovnega predmeta in splošni uspeh pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja.

VPIS

 • Vpis in izbira kandidatov, ki ste se prijavili do razpisanega datuma (spletna stran MIZŠ), bosta potekala na šoli. O datumu vpisa boste obveščeni po pošti.
 • Šole, ki bodo po vpisu imele še prosta mesta, bodo sprejemale prijave oz. vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do zadnjega delovnega dne v avgustu.

Vse podrobnejše informacije dobite pri svetovalni delavki ali v Razpisu za vpis v srednje šole.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911