Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Obvestilo – zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, november 2020

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!

Minil je mesec dni odkar imamo pouk na daljavo in kot kaže, ga bomo imeli še nekaj časa.

Vlada RS je za zaščito zdravja ljudi in ohranitev delujočega zdravstvenega sistema sprejela ukrepe, ki so nujni za obvladovanje drugega vala epidemije, da bomo ustavili eksponentno rast širjenja okužb in se lahko hitreje vrnili v relativno normalno življenje in lažje gospodarsko okrevanje.

Žal pa zgolj sprejemanje ukrepov ni dovolj, potrebno je sodelovanje in zaupanje, samozaščitno obnašanje moramo ponotranjiti in omejiti stike. Spoštovanje omejitev gibanja, omejitev socialnih stikov in osnovnih zaščitnih ukrepov je nujno za zaščito nas samih, naših svojcev in drugih.

Verjamemo, da se vi in vaši starši v zvezi z epidemijo srečujete z različnimi stiskami in dilemami. Nedavno so vzpostavili Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 vam 24 ur na dan, vse dni v tednu strokovno pomoč nudijo izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

S sodelovanjem, kolektivno odgovornostjo, solidarnostjo in s spoštovanjem sočloveka, njegovega zdravja in načina življenja, tako v lokalnih skupnostih kot na nacionalni ravni, lahko naredimo ogromno.

Vsi si želimo, da bi čim prej odprli šole, saj se zavedamo pomena in nujnosti pouka v živo ter druženja s sošolci in vrstniki. Vse to lahko dosežemo le, če bomo prav vsi spoštovali ukrepe in se obnašali odgovorno. Do takrat pa od vas, drage dijakinje in dragi dijaki, pričakujemo, da sodelujete z učiteljem in delo od doma vzamete resno. V primeru težav se lahko obrnete na učitelja, razrednika, svetovalno delavko ali ravnateljico.

Splošna sporočila in video vsebine so na:  https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva 

Lepo vas pozdravljamo, ostanite zdravi in se veselimo ponovnega srečanja v šoli.

Vesna Flander                                                                                               Štefanija Kos Zidar

šolska svetovalna delavka                                                                            ravnateljica