Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Aranžerski tehnik

Page 2 of 2

Predmetnik programa Aranžerski tehnik:

Programska enota Skupno število ur
Splošno-izobraževalni predmeti
Slovenščina 487
Tuji jezik I. ANG 417
Matematika 383
Umetnost 68
Zgodovina 102
Geografija 68
Sociologija 68
Psihologija 68
Biologija 105
Kemija 105
Tuji jezik II. NEM 204
Športna vzgoja 340
 
Strokovni moduli
Podjetje na trgu 374
Vizualne komunikacije – likovna teorija in likovno oblikovanje 374
Aranžerstvo 340
Dekoraterstvo 238
Multimedijsko oglaševanje 136
Odprti kurikul
Funkcionalno opismenjevanje 68
Uporabna matematika 68
Strokovna terminologija v tujem jeziku 68
Študijsko risanje 34
Vizualne komunikacije v aranžerstvu 136
Slikarske tehnike 102
Umetnostna zgodovina – izbrane vsebine 34
Osnove filma in fotografije 34
Trženjsko komuniciranje 34
 
Praktično usposabljanje z delom 152
 
Interesne dejavnosti 352
 
Skupaj število ur 4455

 

Page