Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Hortikulturni tehnik (PTI)

Page 2 of 2

Predmetnik programa Hortikulturni tehnik PTI:

Programska enota Skupno število ur
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 276
Matematika 207
Tuji jezik 276
Umetnost 30
Zgodovina 40
Geografija 40
Sociologija 40
Fizika 40
Biologija* 40
Kemija * 40
Športna vzgoja 150
Informatika 60
 
Strokovni moduli
Podjetništvo in trženje 102
Trajnostni razvoj 102
Specialno varstvo rastlin 102
Osnove vrtnarske tehnologije 163
Tehnologija v hortikulturi 306
Odprti kurikul
Osebne finance 32
Biotično varstvo rastlin 52
Zelišča in dišavnice 53
Trendi v floristiki in aranžerstvu 70
Načrtovanje in oblikovanje vrtov 50
Praktično usposabljanje z delom 76
Interesne dejavnosti 96
Page