Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Cvetličar (IV. stopnja)

Page 2 of 2

Predmetnik programa Cvetličar:

Programska enota Skupno število ur
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 213
Matematika 213
Tuji jezik 164
Umetnost 33
Naravoslovje 66
Družboslovje 102
Športna vzgoja 164
 
Strokovni moduli
IKT in osnove poslovnega komuniciranja 98
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 66
Osnove podjetništva in prodaje 98
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 98
Osnove hortikulture 196
Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij 218
Pridelava in izdelava aranžerskega materiala 190
Poročna floristika 95
 
Odprti kurikulum
Tuji jezik – strokovna terminologija 66
Poslovno komuniciranje z osnovami nemščine 66
Ekološko pridelovanje hortikulturnih rastlin 99
Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov nasadov 95
Žalna floristika 95
Vizualizacija v floristiki 116
Uporabna slovenščina 14
Umetnost za cvetličarje 33
 
Praktično usposabljanje z delom 912
 
Interesne dejavnosti 160
Page