Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Vrtnar (IV. stopnja)

Page 2 of 2

Predmetnik programa Vrtnar:

Programska enota Skupno število ur
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 213
Matematika 213
Tuji jezik 164
Umetnost 33
Naravoslovje 66
Družboslovje 132
Športna vzgoja 164
 
Strokovni moduli
IKT in osnove poslovnega komuniciranja 98
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 66
Osnove podjetništva in prodaje 98
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 98
Osnove upravljanja s stroji in napravami 98
Osnove hortikulture 196
Pridelava okrasnih rastlin 215
Pridelava zelenjadnic 190
 
Odprti kurikul
Tuji jezik – strokovna terminologija 66
Zelene površine 181
Grajene sestavine zelenih površin z osnovami načrtovanja 158
Ekološko pridelovanje hortikulturnih rastlin 99
Uporabna slovenščina 14
Poslovno komuniciranje z osnovami nemščine 66
Praktično usposabljanje z delom 912
 
Interesne dejavnosti 160
Page