Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Vpis v srednješolske programe izobraževanja odraslih v šolskem letu 2021/22

 • Srednješolski programi izobraževanja odraslih:
 • ARANŽERSKI TEHNIK
 • CVETLIČAR
 • HORTIKULTURNI TEHNIK
 • VRTNAR

Datumi vpisov:

 • Torek, 5. oktober 2021, ob 13.00
 • Sreda, 6. oktober 2021, ob 13.30

Vpis bo potekal v učilnici 25 (vhod višja strokovna šola).

Na posamezen vpisni datum bomo vpisali do 20 kandidatov.

Vpisi bodo trajali do zapolnitve prostih vpisnih mest v posameznih programih.

 

Ob vpisu je potrebno predložiti naslednje dokumente:

  • izpolnjen vpisni obrazec: Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, DZS d.d., obrazec 1,20,
  • osebni dokument z EMŠO številko (osebna izkaznica ali potni list, original in fotokopija),
  • spričevalo o uspešno zaključeni osnovni šoli (original in fotokopija),
  • spričevala posameznih letnikov srednje šole oz. obvestila o uspehu, če je kandidat/-ka že obiskoval /-a srednjo šolo (originali in fotokopije),
  • spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu/poklicni maturi/ splošni maturi, če je kandidat/-ka srednjo šolo uspešno zaključil/-a (original in fotokopija).

Pravila, ki jih je zaradi povečane prisotnosti bolezni covid-19 potrebno upoštevati ob vstopu v šolo in v času trajanja vpisnega postopka:

  • obvezno vstopanje v učilnico 25 pri vhodu za višjo strokovno šolo,
  • obvezno razkuževanje rok ob vstopu v šolo,
  • obvezna uporaba obrazne maske v notranjih prostorih šole,
  • obvezno vzdrževanje razdalje vsaj 2 metra do drugih prisotnih oseb v notranjih in zunanjih prostorih šole,
  • obvezno upoštevanje vseh ostalih navodil NIJZ in MŠZŠ  za preprečevanje širjenja bolezni covid-19.
  • V skladu z okrožnico Ministrstva  za izobraževanje znanost in šport št. 603-1/2021/60 z dne 27. 8. 2021 vas seznanjamo, da morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno izobraževalnega zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in so starejše od 15 let, izpolnjevati pogoj PCT. Ob vpisu prinesete s seboj izpolnjeno IZJAVO o izpolnjevanju pogoja PCT.

Še več o pogojih za vpis, vpisnem postopku, izobraževalnih programih in načinu izobraževanja odraslih na naši šoli na:  https://www.hvu.si/izobrazevalni-center/?page_id=94

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja