Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Eko šola – poročilo o projektih

Št. aktivnosti: 4

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

POROČILO O PROJEKTIH

Za šolsko leto: 2018/2019

PODNEBNE SPREMEMBE / DIDAKTIKA

Ekokviz SŠ – Podnebne spremembe

Vodja aktivnosti: Anja Žužej Gobec (Učitelj v sredni šoli)

 

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 42 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 1

Vsebina aktivnosti:

Ekokviz je tekmovanje, ki bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v dveh kategorijah. Na naši šoli bodo sodelovali: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) ter dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI). Dijaki bodo pisali test v svoji kategoriji. Na testu bo skupaj trideset vprašanj iz izbranih vsebin. Trije prvouvrščeni dijaki se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo 13. februarja 2019 na Škofijski klasični gimnaziji. Vsebina letošnjega Ekokviza so podnebne spremembe ter energija.

Cilji aktivnosti:

Z aktivnostjo želimo predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja ter osvetliti možne vzroke. Cilj je tudi vzpodbuditi dijake k zanimanju za okolje ter jih navdušiti k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov

 

Pozitivne izkušnje:

Dijaki so ob prebiranju gradiva prišli do mnogih spoznanj o razlogih za globalno segrevanje, o vplivih človeka na izpuste toplogrednih plinov, o možnostih zmanjševanja učinka tople grede ter zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, o posledicah za okolje, naravo in zdravje živih bitij. Spoznali so tudi vlogo kmetijstva oz. hortikulture na globalno segrevanje ter možnosti prilagajanja kmetijstva oz. hortikulture podnebnim spremembam. Dijake je spodbudili k razmišljanju o gojenju drugačnih vrst rastlin na določenem območju. Dijakinja L.H. iz 1.HT je dosegla srebrno priznanje.

 

Negativne izkušnje:

Zaradi aktualnosti in zanimivosti teme smo želeli vključiti čim višji odstotek udeležencev ekokviza. Za tekmovanje nam je uspelo pridobiti 28% dijakov programa SSI in PTI.

Predlogi za prihodnje leto:

V naslednjem šolskem letu želimo vključiti večje število udeležencev in tekmovanje pripraviti tudi za programa cvetličar in vrtnar ( srednje poklicno izobraževanje.)

HRANA IN ZDRAVJE / OZAVEŠČANJE

Hrana in zdravje – Altermed

Vodja aktivnosti: Sergej Kos (Učitelj v sredni šoli)

 

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijakov/študentov: 3 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

Predstavitev primera dobre prakse: -peka kruha iz ekološko pridelane pšenice iz šolskega posestva, -priprav zeliščnih namazov iz ekološko pridelanih začimb in dišavnic iz šolskega posestva.

Cilji aktivnosti:

Spodbujanje lokalno pridelane hrane, ki je polnovredna in zdrava. Promoviranje ekološko pridelane hrane iz lastnega posestva.

Pozitivne izkušnje:

Spodbujanje lokalno pridelane hrane, ki je polnovredna in zdrava. Promoviranje ekološko pridelane hrane iz lastnega posestva. Smiselna dekoracija stojnice (uporabimo zavržene materiale). Doma pripravljen kruh. Na šoli pripravljeni namazi. Iz šolskih zelišč pripravljen čaj. Uporabljen med kot sladilo čaja. Usklajena ekipa. Dosegli smo 25 točk in zlato priznanje.

 

Negativne izkušnje:

Težave z vstopnicami (nekdo mora povedati kam sodimo). Majhen razstavni prostor.

Predlogi za prihodnje leto:

Lahko se predstavimo s podobnimi pridelki. Potrebno je ponuditi hrano in pijačo in pa darila. Razmisliti o naslovu predstavitve. Scena mora biti že prej dorečena.

Nadaljevanje zasajanja gred trajnic, ki je v prenovi. Izdelali bi katalog trajnic z botaničnimi imeni, slikami in osnovnimi podatki o rastlini (oskrba, razmnoževanje in uporabna vrednost).

SPLOŠNO / OZAVEŠČANJE

Ozaveščanje – Ekokviz za SŠ

Vodja aktivnosti: Andreja Gerčer (Drugo)

 

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijakov /študentov: 42 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 1

Vsebina aktivnosti:

Ekokviz je tekmovanje, ki bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v dveh kategorijah. Na naši šoli bodo sodelovali: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) ter dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI). Dijaki bodo pisali test v svoji kategoriji. Na testu bo skupaj trideset vprašanj iz izbranih vsebin. Trije prvouvrščeni dijaki se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo 13. februarja 2019 na Škofijski klasični gimnaziji. Vsebina letošnjega Ekokviza so podnebne spremembe ter energija.

Cilji aktivnosti:

Z aktivnostjo želimo predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja ter osvetliti možne vzroke. Cilj je tudi vzpodbuditi dijake k zanimanju za okolje ter jih navdušiti k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov

Pozitivne izkušnje:

Dijaki so ob prebiranju gradiva spoznali pridobivanje energije v prihodnosti, se seznanili z čisto energijo in s stanjem energije v Evropi. Pridobili so spoznanje o škodljivosti izpustov ogljikovega dioksida in potrebo po povečanju pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Osvojili so pomembno dejstvo, da ima izbira goriva velik vpliv na okolje. Spoznali so tudi, da se raba zemljišča spreminjana račun pridelovanja rastlin namenjenih kot biogorivo. Dijakinja L.H. iz 1.HT je dosegla srebrno priznanje.

 

Negativne izkušnje:

Zaradi aktualnosti in zanimivosti teme smo želeli vključiti čim višji odstotek udeležencev ekokviza. Za tekmovanje nam je uspelo pridobiti 28% dijakov programa SSI in PTI.

Predlogi za prihodnje leto:

V naslednjem šolskem letu želimo vključiti večje število udeležencev in tekmovanje pripraviti tudi za programa cvetličar in vrtnar ( srednje poklicno izobraževanje.)

SPLOŠNO / OZAVEŠČANJE

Ozaveščanje – Likovno ustvarjanje

Vodja aktivnosti: Danica Korošec (Učitelj v sredni šoli)

 

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijakov/študentov: 22 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 1

Vsebina aktivnosti:

Dijaki bodo s pomočjo mentorja pripravili 3 D instalacijo na dano temo, oblikovali bodo z odpadnimi materiali. Slogan: uporabi staro in naredi novo. Na lesonitno podlago bodo oblikovali določen motiv z odpadnimi izdelki ( brečke, tetrapaki, razne embalaže) in ustvarili novo podobo, ki bi odražala ozaveščanje o trajnostni mobilnosti.

Cilji aktivnosti:

Dijake ozavestiti o onesnaževanju okolja, ki je povezano s prometom ter jih spodbidoto k uporabi kolesa in hoje. Dijake vzpodbuditi, da so lahko odpadki material za izdelavo likovnega izdelka. Dijakom predstaviti, da ustvarjalnost nima meja. Dijake navajati na delo v skupinah in jih pripravljati na tehnično zahtevnejše naloge.

Pozitivne izkušnje:

Dijaki so videli odpadne materiale, odpadke kot »nov« likovni material za ustvarjanje umetnin. Dijaki so medsebojno sodelovali kot dve veliki skupini. Vsaka skupina je od druge črpala tisti, kar je najbolj potrebovala in so se med seboj dobro povezovali. Posledično so ustvarili, dva poponoma različna izdelka, ampak oba likovno učinkovita.

Dijaki so se uvrstili med zmagovalce projekta Misija: Zeleni koraki.

 

Negativne izkušnje:

Ni bilo nobene negativne izkušnje. Izpostavili bi mogoče edino to, da sta bili skupini dijakov, pri izvedbi likovnega izdelka malce preveliki. Posledično se je v kakšni izmed skupin pojavil dijak, ki ni vseskozi aktivno sodeloval, pri izvedbi.

Predlogi za prihodnje leto:

Sodelovali bomo tudi prihodnje leto. Sodelovali bodo tudi dijaki drugih oddelkov.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja