Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Vpis v izobraževanje odraslih v šolskem letu 2023/24

Trajanje šolskega leta 2023/24: 1. september 2023 – 31. avgust 2024

Izobraževalni programi:

 • Cvetličar SPI,
 • Vrtnar SPI
 • Aranžerski tehnik SSI
 • Fotografski tehnik SSI
 • Hortikulturni tehnik SSI
 • Hortikulturni tehnik PTI

Informativni dan: 28. 8. 2023 ob 12.00

Prijave in vpis:

 • Avgust 2023: 28. avgust. 2023 ob 13.00,
 • September 2023: Natančnejši datumi vpisa bodo objavljeni na spletni strani hvu.si po 20. 8. 2023
 • Prijava in vpis bosta potekala osebno na šoli.
 • Vpis bo trajal do zapolnitve prostih vpisnih mest v posameznih programih.
 • Ob vpisu je potrebno predložiti naslednje dokumente:
  • izpolnjen vpisni obrazec: Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, DZS d.d., obrazec 1,20 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf ,
  • osebni dokument z EMŠO številko (osebna izkaznica ali potni list, original in fotokopija),
  • spričevalo o uspešno zaključeni osnovni šoli (original in fotokopija),
  • spričevala posameznih letnikov srednje šole oz. obvestila o uspehu, če je kandidat/-ka že obiskoval /-a srednjo šolo (originali in fotokopije),
  • spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu/poklicni maturi/ splošni maturi, če je kandidat/-ka srednjo šolo uspešno zaključil/-a (original in fotokopija), fotografija za v indeks.

Več o vpisu v posamezne programe je objavljeno v razpisu za vpis: https://www.hvu.si/izobrazevalni-center/?page_id=38

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja