Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Certifikat o ekološki pridelavi

Na šoli smo že vrsto let vključeni v ekološko pridelavo in tako si vsako leto pridobimo certifikat o ekološki pridelavi, ki nam ga izda IKC UM na podlagi njihovega spremljanja.

Tako je eden izmed modulov Ekološko pridelovanje hortikulturnih rastlin nastal kot odziv na razvoj stroke v biotehniki in trajnostnem razvoju, saj postaja lokalna, varna in doma pridelana hrana ter rastline standard. Poznavanje načel in tehnik ekološkega gojenja hortikulturnih rastlin je bistvenega pomena pri aplikaciji znanja v prakso.

Ekološke vsebine usvajamo s pomočjo projektnega dela, sodelovalnega in izkustvenega učenja, ki prinaša kakovostnejše in trajnejše znanje.