Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Čarobni hodnik – božično novoletna okrasitev šole

December, mesec praznikov. Naša šola prazna in brez smeha dijakov in dijakinj. Zagotovo bodo letos prazniki drugačni kot leta poprej. V želji, da v šoli ustvarimo vsaj delček čarobnosti praznikov, smo učitelji strokovnih predmetov v sklopu pouka in lastne nadgradnje znanja izdelali dekoracijo hodnika. 

Romana Špes je izdelala smrečice iz brina in mahu, Danica Korošec in Matjaž Pustoslemšek sta postavila izložbe na božično novoletno tematiko in obesila dekoracijo na stropu hodnika, ki so jo pri pouka začeli izdelovati dijaki, preostanek dekoracije pa so izdelali nekateri učitelji od doma. S skupnimi močmi smo okrasili smrečice in jih smiselno razporedili po hodniku. Pri dekoraciji hodnika je sodelovalo tehnično osebje, ki je veliko pripomoglo k tehnični izdelavi in postavitvi dekoracije.

Velik izziv za Danico Korošec je bil, kako narediti dobre fotografije, saj smo želeli skozi objektiv dijakom pričati šolsko praznično vzdušje. Odzivi so bili zelo vzpodbudni in polni upanja, da se vse ponovno vrne v čas, ko bodo šolske hodnike zapolnili dijaki. Do takrat okrašen hodnik čaka na dijake, ki jih neizmerno pogrešamo.