Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
  • Domov

Obvestilo – prvi dan pouka, 2. september 2019

V ponedeljek, 2. 9. 2019, se prične pouk ob 8.00 uri.

Urnik bo objavljen na oglasni deski. V prvem letniku bodo tri razredne ure in tri ure pouka, v ostalih letnikih pa dve razredni uri in štiri ure pouka.

Želimo vam prijetne zadnje počitniške dni in uspešen pričetek novega šolskega leta.

Štefanija Kos Zidar, ravnateljica

Urnik, 2. 9. 2019