Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Dan zemlje

Zemlja. Moj, tvoj, naš planet. Zelena, čista, prekrasna, čudovita. Žal tudi onesnažena, izkoriščana in zanemarjena. Danes, 22. aprila,  praznujemo dan Zemlje. Na ta dan vas bi radi vzpodbudili k razmišljanju o tem, da je potrebno za Zemljo skrbeti in jo spoštovati, da bo ostala taka, kot je sedaj, še za mnogo rodov, ki prihajajo za nami. Vsak lahko prispeva svoj delček odgovornosti k ohranitvi tega lepega planeta. Pomembno je, da nam ni vseeno za naše zdravje in da se zavedamo, da je potrebno zanj nekaj narediti. Ravno tako je z Zemljo. Da bomo še naprej uživali v njenih lepotah in pametno izkoriščali naravne vire za preživetje, je zelo pomembna naša skrb za naravo, ki predstavlja življenjski prostor tudi mnogim rastlinam in živalim.

V sklopu praznovanja se po svetu odvijajo številni dogodki, ki spodbujajo ljudi k bolj skrbnemu ravnanju z našim planetom. Mi, dijaki in učitelji naše šole, smo svoj delež prispevali tudi že v petek, 12. 4. 2024, ko smo na šoli izvedli čistilno akcijo, pri kateri smo bili zelo pridni in učinkoviti.

Vsi se moramo zavedati, da je skrb za okolje življenjskega pomena za življenje, kot ga poznamo danes. Pretirano izkoriščanje naravnih virov, krčenje velikih gozdnih površin, onesnaževanje vodnih virov, prevelika naseljenost nekaterih predelov Zemlje in s tem onesnaževanje zraka, rast industrije in večanje števila prebivalstva na svetu, so le nekateri dejavniki, ki našo Zemljo močno ogrožajo. Zavedati se moramo dejstva, da Zemljo najbolj ogroža človek. Zaradi človeka so v nevarnosti rastline, ptice in druge živali, oceani, reke, travniki in gozdovi. Vse našteto je za nas nekako samoumevno. Zato ozavestimo skrb za nas in za vse, kar je okoli nas.

Pazimo nase, pazimo na našo naravo in na našo Zemljo. Za nas in za vse naše zanamce.