Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Obvestilo za bodoče dijake

Zaradi epidemije koronavirusa in izrednih razmer bo prestavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto.

O spremenjenih datumih boste obveščeni na OŠ in na spletni strani naše šole, ko bomo dobili informacije z MIZŠ.

https://www.gov.si/novice/2020-03-18-poudarki-dneva-z-mizs-18-3-2020/

Če je kdo že oddal prijavnico za vpis v srednjo šolo, mu ni treba pošiljati nove prijavnice.

Prosimo, da prijavnice na srednje šole ne pošiljate s povratnico, temveč kot priporočeno ali navadno pismo.