Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Obvestilo za dijake zaključnih letnikov – spremembe pri vpisu

Zaradi izrednih razmer, povezanih s širjenjem virusa je prišlo do nekaterih sprememb v zvezi z oddajo prijav za vpis na višješolske, visokošolske in univerzitetne študijske programe.

Podaljšan je rok za oddajo prijav za vpis na visokošolske in univerzitetne študijske programe.
Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjenain v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do  aprila 2020.

Sprememba je tudi pri oddajanju prijav za višješolske strokovne programe:

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik se podaljša do 9. aprila 2020.
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. V kolikor kandidati nimate doma tiskalnika ali ne morete poslati stiskane prijave s priporočeno pošto, vam sporočamo, da lahko izpolnjen obrazec samo pripnete e-pošti, ki jo pošljete Višješolski prijavni službi na naslov vispris@guest.arnes.si.

Če kdo svoje prijave torej še ni oddal, pa bi jo želel, ima za to še čas. Če potrebujete kakršnokoli pomoč, se prosim obrnite na svetovalno službo (vesna.flander@hvu.si).