Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

TVU Dan za kakovost 2024

V okviru TVU 2024 smo 28. 5. 2024 na šoli imeli Dan za kakovost. Na srečanju učiteljev smo predstavili rezultate presoje kakovosti na področju Zadovoljstvo udeležencev in razpravljali o vpeljavi potrebnih izboljšav na tem področju.

Obeležili smo tudi  20 let podeljevanja Zelenega znaka kakovosti. Naša šola ima pravico do uporabe tega znaka že 18 let.