Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

TVU 2023

V torek, 6. 6. 2023, smo okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2023 in v okviru omrežja svetovalcev za kakovost na naši šoli imeli Dan za kakovost. Na pedagoški in andragoški konferenci smo razpravljali o aktivnostih, ki jih v tem šolskem letu izvajamo na področju kakovosti. Več pozornosti smo namenili analizi rezultatov anketiranja naših udeležencev izobraževanja o njihovem zadovoljstvu z izpeljavo izobraževanja in s klimo na šoli. Izpeljali pa smo tudi delavnico za odrasle z naslovom Spomladanski aranžmaji.

2

2