Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Srednješolsko izobražavanje odraslih

Izobraževalni programi

Na naši šoli se lahko kot udeleženci izobraževanja odraslih izobražujete v naslednjih srednješolskih izobraževalnih programih:

Vrsta izobraževalnega programa Pridobljen poklic
Program srednjega poklicnega izobraževanja – vrtnar vrtnar
Program srednjega poklicnega izobraževanja – cvetličar cvetličar
Program srednjega strokovnega izobraževanja – hortikulturni tehnik hortikulturni tehnik
Program poklicno-tehniškega izobraževanja – hortikulturni tehnik hortikulturni tehnik
Program srednjega strokovnega izobraževanja – aranžerski tehnik aranžerski tehnik

Natančnejšo predstavitev programov in pogojev za vpis najdete na zgornjih povezavah.

Trajanje šolskega leta: 1.10.2017  – 30. 9. 2018

Način izobraževanja

Izobraževanje pri nas poteka predvsem v obliki samoizobraževanja.

V času govorilnih ur učitelji kandidatom posredujejo potrebne informacije za pripravo na izpit, jim predstavijo učne vsebine predmeta ter predlagajo vire in literaturo za pripravo na izpit. Seznanijo jih tudi z obsegom in zahtevnostjo izpita, načinom opravljanja izpita ter s primeri izpitnih vprašanj.

Svetovanje v zvezi z izobraževanjem je organizirano v času uradnih ur za udeležence izobraževanja odraslih.

Govorilne ure učiteljev v izobraževanju odraslih

Učitelji, ki sodelujejo pri izobraževanju odraslih, imajo govorilne ure enkrat na teden v dopoldanskem času. V popoldanskem času pa so govorilne ure z vsemi učitelji možne vsak prvi torek v mesecu od 17.00 do 18.00.

Razpored govorilnih ur v dopoldanskem času  bo po 30.9 2017 objavljen na oglasni deski šole in na spletni strani šole.

Zaključni izpiti in poklicna matura

Poklicna matura in zaključni izpiti za kandidate v izobraževanju odraslih potekajo vsako leto v treh izpitnih rokih: v spomladanskem, jesenskem in zimskem. Podrobnejše informacije dobite pri tajnici zaključnih izpitov gospe Romani Rožmarič in tajnici šolske maturitetne komisije gospe Bogdani Kapitler.

Uradne ure

Uradne ure izobraževanja odraslih so v šolskem letu 2017/18 vsak ponedeljek v času od 09.00 do 12.00.

Več o izobraževanju odraslih in o stroških izobraževanja najdete v informativnem gradivu – IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.