Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
  • Domov
  • Srednješolsko izobražavanje odraslih

Srednješolsko izobražavanje odraslih

Izobraževalni programi

Na naši šoli se lahko kot udeleženci izobraževanja odraslih izobražujete v naslednjih srednješolskih izobraževalnih programih:

Vrsta izobraževalnega programa Pridobljen poklic
Program srednjega poklicnega izobraževanja – vrtnar vrtnar
Program srednjega poklicnega izobraževanja – cvetličar cvetličar
Program srednjega strokovnega izobraževanja – hortikulturni tehnik hortikulturni tehnik
Program poklicno-tehniškega izobraževanja – hortikulturni tehnik hortikulturni tehnik
Program srednjega strokovnega izobraževanja – aranžerski tehnik aranžerski tehnik

Natančnejšo predstavitev programov in pogojev za vpis najdete na zgornjih povezavah.

Trajanje šolskega leta: 1.10.2017  – 30. 9. 2018

Način izobraževanja

Izobraževanje pri nas poteka predvsem v obliki samoizobraževanja.

V času govorilnih ur učitelji kandidatom posredujejo potrebne informacije za pripravo na izpit, jim predstavijo učne vsebine predmeta ter predlagajo vire in literaturo za pripravo na izpit. Seznanijo jih tudi z obsegom in zahtevnostjo izpita, načinom opravljanja izpita ter s primeri izpitnih vprašanj.

Svetovanje v zvezi z izobraževanjem je organizirano v času uradnih ur za udeležence izobraževanja odraslih.

Govorilne ure učiteljev v izobraževanju odraslih

Učitelji, ki sodelujejo pri izobraževanju odraslih, imajo govorilne ure enkrat na teden v dopoldanskem času. V popoldanskem času pa so govorilne ure z vsemi učitelji možne vsak prvi torek v mesecu od 17.00 do 18.00.

Razpored govorilnih ur v dopoldanskem času  bo po 30.9 2017 objavljen na oglasni deski šole in na spletni strani šole.

Zaključni izpiti in poklicna matura

Poklicna matura in zaključni izpiti za kandidate v izobraževanju odraslih potekajo vsako leto v treh izpitnih rokih: v spomladanskem, jesenskem in zimskem. Podrobnejše informacije dobite pri tajnici zaključnih izpitov gospe Romani Rožmarič in tajnici šolske maturitetne komisije gospe Bogdani Kapitler.

Uradne ure

Uradne ure izobraževanja odraslih so v šolskem letu 2017/18 vsak ponedeljek v času od 09.00 do 12.00.

Več o izobraževanju odraslih in o stroških izobraževanja najdete v informativnem gradivu – IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.

Kontaktne informacije:

Direktorica in ravnateljica SŠ: 03/4285-923
Ravnateljica VSŠ: 03/4285-910
Tajništvo: 03/4285-900
Referat: 03/4285-908
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911