Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

11. strokovni posvet

VABILO

Vabimo vas na 11. strokovni posvet HORTIKULTURA – MOŽNOSTI, PRILOŽNOSTI, PRIMERI DOBRIH PRAKS

na temo Rastline in podnebne spremembe, ki bo

v četrtek, 24. 11. 2022 ob 9.00

v prostorih Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,( Ljubljanska cesta 97, Celje).

Dogodek je brezplačen. Zaželene so prijave na barbara.pajk@hvu.si.

Program dogodka:

Čas predstavitve Predavatelj/ica Naslov prispevka
9.00 – 9.10 Uvodni pozdrav direktorice in ravnateljice ŠHVU Celje
9.10 – 9.30 Dr. Robert Brus
UL-BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotska raznovrstnost, temelj zdravega gozda
9.30 – 9.50 Anže Medved
ARSO, Urad za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo
Dosedanje in prihodnje spremembe podnebja v Sloveniji
9.50 – 10.10 Dr. Tajan Trobec
UL-FF, Oddelek za geografijo
Vpliv podnebnih sprememb na vodne vire
10.10 – 10.30 Igor Škerbot
KGZS – Zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje
Podnebne spremembe so izziv tudi za pridelavo zelenjave
10.30 – 11.00 Odmor
11.00 – 11.25 Jožica Golob Klančič
Vrtnarija Trajnice Golob Klančič
Trajnice in klimatske spremembe
11.25– 11.45 Dr. Aleksander Marinšek
GOZDIS, Oddelek za gozdno ekologijo
Gospodarjenje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanem prostoru – novi izzivi zaradi podnebnih sprememb
11.45 – 12.05 Miloš Milovanović
Vrtnarija Toplak d.o.o.
Hortikulturni pristopi in rešitve glede klimatskih sprememb
12.05 – 12.35 Vladimir Planinšek
Drevesnica Omorika d.o.o.
Zelena mesta
12.35 – 13.05 Matjaž Mastnak
Arboretum Volčji Potok
Drevesa za mestno rabo v spremenjenem podnebju
13.05 – Diskusija