Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Mednarodni dan zdravja rastlin

Organizacija Združenih narodov je 12. maj razglasila za mednarodni dan zdravja rastlin.
Glavni namen tega dne je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu zdravih rastlin, ki so osnovni pogoj za življenje, delovanje ekosistemov ter zagotavljanje zadostne in varne hrane. Bolezni in škodljivci rastlin uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane, zvišujejo ceno hrane ter vplivajo na biotsko raznovrstnost in naravo. Podnebne spremembe, mednarodna trgovina in potniška potovanja vplivajo na širjenje bolezni in škodljivcev rastlin.
Več na: https://www.gov.si/novice/2023-05-11-12-maja-obelezujemo-mednarodni-dan-zdravja-rastlin/