Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Likovni in fotografski natečaj – Človek in narava

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje v šolskem letu 2019/20 razpisuje likovni in fotografski natečaj za učence tretje triade OŠ.

Tema likovnega in fotografskega natečaja je ČLOVEK IN NARAVA.

Tematsko izhodišče natečaja je narava kot prvinska ustvarjalka z vsemi svojimi raznolikimi pojavnostmi in človek kot del narave, ki spreminja naravo v kulturno krajino. Tema omogoča mentorjem širok razpon vsebinskih izhodišč glede na starost učencev.

LIKOVNI NATEČAJ

Pri ustvarjanju likovnega izdelka imate proste roke pri izbiri tehnike, pomembno je, da uporabite svojo domišljijo, kreativnost in izvirnost.

Vsa likovna dela naj bodo na hrbtni strani opremljena z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja, starost in razred, likovna tehnika, ime in naslov šole, ime in priimek mentorja, elektronski naslov mentorja in šole.

Likovna dela pošljite na naslov: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska 97, 3000 Celje, z oznako “Likovni natečaj Človek in narava”.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Posamezniki oddajo fotografije v digitalni obliki v JPG ali JPEG na elektronski naslov fotorazpis.hvu2019@gmail.com in v fizični obliki v spodaj navedeni velikosti.

Vsaka fotografija naj bo opremljena z zaporedno številko_naslovom dela_imenom_priimkom (npr. 1_Življenski ciklus_ Janez_Novak.jpg). Zaželena velikost fotografij je 40 cm po dolgi stranici pri ločljivosti 300 dpi.

Rok oddaje likovnih in fotografskih del je: 7. oktober 2019.

Avtorji najboljših del iz obeh kategorij bodo nagrajeni.

Najboljša likovna in fotografska dela po izboru strokovne komisije bodo razstavljena na naši šoli. Otvoritev razstave bo 16. oktobra 2019.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas prijazno pozdravljamo.

Kontakta: danica.korosec@hvu.si, karmen.volavsek@hvu.si