Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Kontaktne informacije – izobraževanje odraslih

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,
Ljubljanska c. 97,
3000 Celje

03/4285900 – tajništvo


Srednješolsko izobraževanja odraslih:
Erika KRAMARŠEK, erika.kramarsek@hvu.si
Tel.: 03 4285911

Višješolsko izobraževanje odraslih:
Nada REBERŠEK NATEK, prof., nada.natek@hvu.si
Tel.: 03 4285910

Tečaji, seminarji, delavnice, vodeni ogledi šolskega parka
Štefanija KOS ZIDAR, prof., stephanie.kos-zidar@hvu.si
Tel.: 03 4285913

Nacionalne poklicne kvalifikacije:
Erika Kramaršek, erika.kramarsek@hvu.si
Tel.: 03 4285911

Usposabljanje izvajalcev ukrepov iz varstva rastlin:
Bogdana KAPITLER   bogdana.kapitler@gmail.com
Tel.: 03 4285922

Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki:
Veronika CVETKO   veronika.cvetko@hvu.si
Tel.: 03 4285912