Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Hortikulturni tehnik (SSI)

Page 2 of 2

Predmetnik programa Hortikulturni tehnik SSI:

Programska enota Skupno število ur
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 476
Tuji jezik 408
Matematika 374
Umetnost 68
Zgodovina * 102
Geografija 68
Sociologija 68
Fizika 68
Biologija 170
Kemija 170
Športna vzgoja 340
 
Strokovni moduli
Informatika in poslovno komuniciranje 102
Trajnostni razvoj 102
Podjetništvo in trženje 102
Pridelava okrasnih rastlin 102
Vrtnarska mehanizacija 102
Osnove krajinarstva 136
Logistika v vrtnarstvu 102
Specialno varstvo rastlin 102
Osnove hortikulturnega oblikovanja 102
Trženje in prom. slovenskih proizvodov in storitev 102
Osnove vrtnarske tehnologije 136
Tehnologija v hortikulturi 306
 
Odprti kurikul
Ekološko pridelovanje hortikulturnih rastlin 102
Poslovno komuniciranje z osnovami nemščine 68
Slovenščina – funkcionalno opismenjevanje 68
Uporabna matematika 68
Strokovna terminologija v tujem jeziku 68
Osebne finance 32
Načrtovanje in oblikovanje vrtov 65
Trendi v floristiki in aranžerstvu 70
Zelišča in dišavnice 53
Biotično varstvo rastlin 52
 
Praktično usposabljanje z delom 152
 
Interesne dejavnosti 352

 

Page