Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Aktivnosti pri projektu Las Laško, opraševalci

Kot izobraževalna ustanova, vključena v projekt Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev, ki poteka pod okriljem LAS Raznolikost podeželja, smo pri izvedbi naših aktivnostih upoštevali naše osnovno poslanstvo: ozaveščanje in izobraževanje udeležencev v projektu.

Naše aktivnosti v projektu so se začele že maja 2018, ko smo začeli z načrtovanjem dela za naslednje šolsko leto, saj v izvedbena dela projekta vključujemo tudi  naše dijake in študente. Pred rednim letnim dopustom smo izmerili parkovno površino pri Thermani Laško d.o.o. ter v delu parka z zelišči popisali zelišča in potrebna vzdrževalna dela, ki smo jih nato opravili v septembru, 2018. Pri izvedbi 1. aktivnosti so sodelovali dijaki 2. letnika triletnega poklicnega programa vrtnar. Sodelovalo je 12 dijakov z mentorjema. Zaradi večkratnih poplav je bila zemlja na gredah zbita, prav tako so bile grede previsoke zaradi nanosov, zaradi česar se je zastirka krušila na tlakovanje in tako ovirala prehod. V delu zeliščnih gred, kjer so robniki omejevali gredo z asfaltno površino, smo problem rešili na ta način, da smo robnike povišali z železno obrobo, ki smo jih utrdili v gredo. Tam pa, kjer grede niso bile omejene s robniki, temveč se je površina nadaljevala s tlakovci, smo odvečno zemljo izkopali in jo tudi v celoti zamenjali z novim substratom in novimi medovitimi rastlinami. Zasaditev smo prekrili z ustrezno zastirko. Dijaki so sodelovali na projektu v okviru izvajanja pouka strokovnega modula Grajene prvine zelenih površin, kjer so na praktičen način spoznali pravilno oblikovanost gred glede višine in uporabo zastirke. Prav tako so se seznanili in spoznali medovite rastline, ki privabljajo poleg čebel tudi divje opraševalce. Zeliščni vrt v parku Thermane Laško predstavlja velik okoliški potencial, še zlasti, ker se življenjski prostor za čebele in divje opraševalce v mestih krči.

Sajenje nekaterih trajnih zeliščnih rastlin smo zaradi prihajajoče zime prestavili na pomlad. Tako, da prva aktivnost z naslovom Rekonstrukcija zdraviliškega parka Thermane Laško v delu medovitega vrta, še ni v celoti končana. Glede na izvedene meritve bomo v naslednjih mesecih izdelali načrt teh gred s pomočjo IKT tehnologije.

Naše aktivnosti vključujejo tudi delavnice za osnovnošolsko mladino, katere poglavitni cilj je ozaveščanje otrok do odgovornega ravnanja z okoljem. Odločili smo se, da predstavimo naravno rastoče medovite rastline v dveh obdobjih, ki sta pomembni tudi v življenju čebel in divjih opraševalcev. 

Rastline za jesenske paše smo predstavili tretjemu razredu 1. triade OŠ Laško. V delavnico je bilo vključeno 20 učencev, ki smo jo izvedli 19. oktobra.  Po navadi se jesen konec oktobra že poslavlja, toda letošnje jesensko obdobje nas je razvajalo s toplimi dnevi in smo še lahko našli na travnikih in zeliščnih gredicah jesenske cvetlice, ki so ponujale pozno pašo. Naslednjo delavnico načrtujemo spomladi, z učenci 2. triade. Na takšen način bi radi poudarili pomembnost biotske pestrosti, saj cvetlice, ki so dostopne spomladi, v jeseni ne nudijo hrane različnim vrstam opraševalcev.

Učenci so se v okviru delavnice seznanili s pomenom  divjih opraševalcev, spoznali so jesenske rastline za pašo in posušene cvetove ujeli v barvit kolaž. Njihove izdelke in sodelovanje na delavnici pa je ujeto v trajen spomin tudi s  Samsung  Gear 360 o kamero; kjer lahko posameznik opazuje svoje delo  in delo drugih. S posnetkom dobi občutek  navidezne resničnosti, ki pokaže popolnoma novo dimenzijo pogleda. Posnetki so dostopni na internetnih straneh OŠ Laško in internetni strani naše šole. Za namen projekta smo skupaj s 360 o kamero nabavili tudi pripadajoča VR očala, ki omogočajo ogled  in doživetje 360 o posnetkov z mobilniki preko spletne strani YouTube.

Načrtovane aktivnosti smo v obdobju od maja do oktobra v celoti izvedli, izvedbo okrogle mize, ki smo jo načrtovali za mesec november pa smo prestavili v zadnji teden v januarju, saj bo verjetno vreme takrat bolj naklonjeno obiskom delavnic v zaprtih prostorih. Priprave na okroglo mizo z udeležbo različnih deležnikov pri proizvodnji varne hrane pa že potekajo.

Koordinatorica projekta: Romana Špes

  • 20180920 084400
  • 20180920 083133
  • 20180920 133606