Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Euroskills – Graz 2021

Euroskills –  sodelovanje naše šole na evropskem tekmovanju iz aranžerstva, cvetličarstva in slikopleskarstva Graz 2021

Euroskills je evropsko tekmovanje mladih v poklicnih spretnostih, ki je organizirano bienalno v različnih evropskih mestih. Slovenski predstavniki posameznih poklicnih področij se izbirajo na državnih tekmovanjih. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je od leta 2012 že nekajkrat sodelovala na tem evropskem tekmovanju z dijaki dveh programov, ki jih izobražujemo na naši šoli – cvetličar in aranžerski tehnik. V teh letih so naši tekmovalci posegali po najvišjih mestih, kot izredni uspeh šole pa lahko razumemo dejstvo, da izobražujemo dijake na konkurenčnem visokem evropskem nivoju znanja kar na dveh poklicnih področjih.

Na tekmovanju Euroskills 2021, ki bi naj potekalo v Grazu, pa sodelujemo celo kar v treh poklicnih spretnostih.

S področja cvetličarstva je Mojca Sodin mentorica Tilnu Lipniku, bivšemu dijaku in sedanjemu študentu naše šole v  višješolskem programu inženir hortikulture. Tilen je prejel že vrsto priznanj in nagrad, tako na mednarodnem kot državnem nivoju.

S področja aranžerstva Petra Pižmoht, ki že od leta 2014 sodeluje kot mednarodna sodnica, letos pa že drugič kot namestnica glavne sodnice na tem evropskem tekmovanju, sodeluje pri pripravi tekmovalke iz aranžerstva iz Ptuja in tudi pri sami organizaciji evropskega tekmovanja na tem področju.

Lara Esih, bivša dijakinja programa aranžerski tehnik in sedanja študentka naše šole v višješolskem programu snovalec vizualnih komuniukacij in trženja, je v tekmovanje vključena na področju slikopleskarstva, pod somentorstvom Petre Pižmoht.