Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Erasmus+, Green line of life

 

 

 

Po dveh letih pandemije, ki nam je onemogočila potovanja in izmenjavo praktičnih izkušenj, nam je sedaj vendarle uspelo obiskati partnersko šolo v Franciji, v Orléansu. Pripravili so zanimiv seminar, na katerem smo spoznavali trajnice in njihovo uporabo v zasaditvah. Iz zime, ki je bila še v Sloveniji, nas je v Franciji pričakala že prava pomlad. Seminarja sta se udeležila dijaka Anže Zavrl iz 3. V in Jaka Stropnik iz 5. dHT z mentoricama Romano Špes in Lidijo Oblak.

Na prvi pomladni dan je po uvodnem nagovoru ravnatelja in predstavitvi šole in šolskega parka sledilo spoznavanje trajnic na zanimiv način, kot lov za zakladom. V torek, 22. 3. 2022, smo nove izkušnje pridobivali na strokovnem, jezikovnem in kulturno-zgodovinskem  področju. Ogledali smo si prečudovit dvorec Chambord iz 16. stoletja ob reki Loari, ki nas je navdušil z dvojnim spiralnim stopniščem. Ob gradu smo si ogledali tudi na novo zasajene francosko oblikovane vrtove. Popoldan smo udeleženci seminarja na šoli izdelali posnetek grede s trajnicami.

Sreda je bila namenjena obisku vrtnarije, ki se ukvarja s proizvodnjo široke palete sadik trajnic in vzgojo bambusa. Na robu mesta Orléans nas je očaral park Floral de La Source v velikosti 35 ha. Zaradi milega podnebja v parku raste nekaj zanimivih rodov trajnic, grmovnic in dreves, ki so pri nas bolj znane v primorski regiji ali pa jih vzgajamo kot lončnice.

V zaključnem delu seminarja smo po načrtu zasadili gredo s trajnicami in doživeli utrip mesta Orléans. Mesto šteje več kot 100.000 prebivalcev in je znano po stolnici sv. Križa, mestni trg pa krasi kip Ivane Orleanske na konju.

Za zaključek smo primerjali uporabo trajnic v različnih državah in ugotovili, da je uporaba predvsem odvisna od klimatskih in kulturnih navad.  V francoskem načinu zasajanja prevladujejo pisane mešane zasaditve, medtem ko pri državah iz srednje Evrope prevladujejo umirjene kombinacije, dveh ali treh različnih rodov trajnic, ki v posameznem letnem času prevzamejo vodilno vlogo.

V teh dneh smo spletli prijateljske vezi z vrstniki in kolegi partnerskih šol iz Poljske, Češke, Nemčije in Francije. Domov se vračamo z novimi izkušnjami in lepimi spomini na pomladne dni, preživete v Franciji.

Koordinatorici projekta: Romana Špes in Lidija Oblak