Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Dogodek na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

V sodelovanju z Biotehniško fakulteto Ljubljana, slovenskimi vrtnarji, uvoznikom substratov in gnojil ter našo šolo je bila v četrtek, 20. 06. na naši šoli predstavitev poskusa sezonskih balkonskih rastlin. Rezultati poskusa bodo uporabljeni za spoznavanje primernih vrst in sort za naše klimatske razmere in diplomsko nalogo študentke BF Ljubljana. Te vrste poskusi so v tujini bolj pogosti in omogočajo prepoznavanje različnih vrst in sort  balkonskih rastlin primernih za zasaditve ob uporabi različnih  substratov in gnojil. Rastline so donirali vrtnarji, substrate in gnojila pa podjetje, ki se ukvarja z uvozom le teh.