Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Dijakom in dijakinjam ob zaključku šolskega leta 2020/2021 in 30. obletnici samostojne države Slovenije

Počasi se izteka že drugo šolsko leto, ki je v znamenju Covid -19. Letošnje šolsko leto je potekalo dve tretini pouka »on-line« v virtualnem svetu preko skupnega kanala MS Teams. Učitelji in dijaki smo se pri tem veliko naučili, saj smo dobro usvojili digitalno kompetenco, ki nam bo še kako prav prišla. Kljub vsemu pa smo vsi komaj čakali, da ponovno sedemo v šolske klopi po modelu C in kasneje po modelu B, saj smo zelo pogrešali eden drugega. Pohvaliti želim dijake in učitelje, ki ste pouk na daljavo izpeljali zelo dobro, kar potrjuje poprečno zelo dober učnih uspeh. Tudi sicer je bilo posebno leto, saj se je zgodilo prvič, da dijaki zaključnih letnikov zaradi epidemije niso imeli maturantskega plesa in se ni slišal njihov veselo zapeti »Gaudeamus igitur«.

To leto je za našo šolo zelo pomembno, saj nam je resorno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo nov program Fotografski tehnik. Prepričana sem, da novo pridobljeni program prinaša zelo pomemben mejnik v razvoju naše šole. Tako bodo dijaki programa fotografski tehnik z novim šolskim letom 2021/22 prvič  sedli v naše šolski klopi.

Praznujemo 30. obletnico samostojne in neodvisne države. V nedeljo, 23. decembra 1990 je potekal plebiscit na katerem je 93,20 % udeleženih volivcev na vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« okoli 95 % je odgovorilo pritrdilno, s čimer se je začela osamosvojitev Slovenije. Po vsej Sloveniji so odmevale znamenite besede dr. Jožeta Pučnika, predsednika koalicije DEMOS in hkrati motorja slovenskega osamosvajanja, ki jih je na dan plebiscita med čakanjem na rezultate izrekel v Cankarjevem domu: »Jugoslavije ni več. Zdaj gre za Slovenijo.« Rezultate plebiscita so uradno razglasili 3 dni kasneje. Zato praznujemo 26. decembra Dan samostojnosti in enotnosti kot državni praznik. Naslednje leto 25. junija 1991 je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. To je bil največji dosežek v zgodovini slovenskega naroda, ki je v stoletjih ohranil svoj jezik in kulturo, vendar ni imel svoje države. Ta dan obeležujemo kot dan državnosti. Uspelo nam je uresničiti zgodovinske sanje in si, z lastnimi močmi, izboriti svojo državo. Ni namreč dano vsakemu zemljanu živeti v svoji domovini in imeti svojo državo. Bodimo ponosni na našo državo in doma ne pozabimo izobesiti slovensko in evropsko zastavo.

Počitnice so pred nami in s tem tudi zaslužen počitek za vas, dragi dijaki in učitelji. Prav je, da se še enkrat ozremo nazaj na prehojeno pot tega šolskega leta, ki nam je ponudilo zelo veliko izzivov in tudi priložnosti. Od nas samih je bilo odvisno, ali smo jih znali in hoteli sprejeti. Prepričana sem, da smo bili tudi tokrat zelo uspešni še zlasti v času pouka na daljavo; veliko tekmovanj doma in v tujini je odpadlo zaradi epidemije.

Na šoli in izven nje izvajamo celo paleto dejavnosti, za katere so odgovorni posamezni učitelji.

Dragi dijaki in dijakinje ter učitelji in učiteljice. Prepričana sem, da ste z dodatnimi dejavnostmi s področja hortikulture in oblikovanja zelo veliko pripomogli k prepoznavnosti in ugledu naše šole.  Hvala vam.

Vsem dijakom, dijakinjam, učiteljem ter ostalim zaposlenim želim lepe počitnice. Vzemite si čas zase in svoje bljižnje, da boste lahko z veseljem poleteli novim izzivom na proti, ki vas čakajo v novem šolskem letu. 

ravnateljica, Štefanija Kos Zidar

Pot osamosvojitve Republike Slovenije na ŠHVU – tako smo obeležili 30. obletnico samostojnosti Republike Slovenije.