Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Dijakom in dijakinjam ob zaključku šolskega leta 2019/2020 in dnevu državnosti

Letos je za nami prav posebno leto, ki jo marsikatera generacija nikoli ne doživi. Vse skupaj nas je doletelo nekaj najmanj pričakovanega – izredno nalezljiva bolezen Covid-2019. Takšne bolezni, ki povzročijo pandemijo se običajno pojavljajo enkrat v stoletju. Tako je npr. španska gripa v začetku prejšnjega stoletja trikrat obkrožila svet, pri čemer so umirali v glavnem otroci. To je tako, kot če bi se sedaj ta bolezen še dvakrat ponovila. Pouk smo morali tako rekoč čez noč preusmeriti na daljavo. Pri tem smo se vsi skupaj veliko naučili, tako dijaki kot tudi učitelji in ostali zaposleni. Kar naenkrat smo ugotovili, da so naši socialni stiki še zlasti z vidika bližine, dotika bili prekinjeni. Veliko časa smo preživeli doma v ožji in širši družini. S tega zornega kota želim pohvaliti dijake in učitelje, ki ste pouk na daljavo izpeljali zelo dobro in sem prepričana, da bo kočni učni uspeh dijakov zelo dober.

Sicer pa poletje že trka na vrata in nezadržno se bliža konec šolskega leta, s tem tudi zaslužen počitek za vas, dragi dijaki in učitelji. Prav je, da se še enkrat ozremo nazaj na prehojeno pot tega šolskega leta, ki nam je ponudilo zelo veliko izzivov in tudi priložnosti. Od nas samih je bilo odvisno, ali smo jih znali in hoteli sprejeti. Prepričana sem, da smo bili tudi tokrat zelo uspešni še zlasti na področju dodatnih dejavnosti in najrazličnejših tekmovanjih doma in v tujini.

Na šoli in izven nje izvajamo celo paleto dejavnosti, za katere so odgovorni posamezni učitelji (krožki, seminarske in raziskovalne naloge, sezonsko urejanje šolskega parka, gojenje in prodaja sadik v šolski vrtnariji, skrb za šolski čebelnjak, pridelovanje dišavnic in zelišč, vrtnarske in cvetličarske storitve, promocija šole s sodelovanjem na sejmih, razstavah, tečaji varstva pri delu, tečaji FFS, cvetličarstva, vrtnarstva in krajinarstva, prodaja na tržnici in v šoli, občasne razstave na šolskem hodniku, učne delavnice za predšolske otroke, osnovnošolce, srednješolce in odrasle, pisanje in objavljanje strokovnih člankov, aranžerska in floristična tekmovanja ter raziskovanja v hortikulturi in oblikovanju, kjer preizkušamo sorte vrtnin in okrasnih rastlin ter razvijamo unikatno oblikovanje …).

Dragi dijaki in dijakinje. Prav v sleherni dejavnosti izmed zgoraj naštetih ste se v letošnjem letu izkazali. Prepričana sem, da ste z dodatnimi dejavnostmi s področja hortikulture in oblikovanja zelo veliko pripomogli k prepoznavnosti in ugledu naše šole.

Na koncu želim pohvaliti tiste dijake in zaposlene na  šoli, ki ste bili v vsakem trenutku pripravljeni pomagati, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih (dežurstva na sejmih, razstavah; priprava dijakov na razna tekmovanja, delo na šolski vrtnariji, delo za promocijo poklicev,  …), a nikoli niste pomislili na nagrado ali pohvalo.

Dragi dijaki in dijakinje, prepričana sem, da boste postali dobri cvetličarji, vrtnarji, hortikulturni in aranžerski tehniki in tako postali ponos hortikulture in oblikovanja.

Praznujemo 29. obletnico samostojne države; na ta dan se Slovenci spominjamo 25. junija 1991, ko je slovenska skupščina sprejela Temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Uspelo nam je uresničiti zgodovinske sanje in si, z lastnimi močmi, izboriti svojo državo. Ob dnevu državnosti vam spoštovani dijaki in dijakinje ter učitelji in učiteljice iskreno čestitam. Naj bo to dan veselja, ponosa in hvaležnosti. Doma ne pozabimo izobesiti slovenske in evropske zastave, s tem pokažemo na zunaj, da smo ponosni na svojo državo in pripadnost evropski skupnosti.

Vsem dijakom, dijakinjam in učiteljem ter ostalim zaposlenim želim lepe počitnice, predvsem si vzemite čas zase, da boste lahko z veseljem poleteli novim izzivom na proti, ki vas čakajo v novem šolskem oz. študijskem letu.

ravnateljica Štefanija Kos Zidar