Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Čistilna akcija 18. 3. 2022

Potekala je v okviru čistilne akcije mestne občine Celje. Udeležili smo se je vsi dijaki in učitelji šole.

Organizirani v skupine smo očistili bližnjo okolico šole, uredili območje ob šolskem športnem igrišču in  šolski park. Odpadke pa smo pobrali tudi na površinah, ki obdajajo šolsko posestvo, ob poti, ki vodi od šole proti mestnemu središču, ob poti do reke Savinje in ob Savinji do Petrovč. Pobrane odpadke smo ločeno zbirali v rumenih in črnih vrečah in jih odlagali na ekološkem otoku pri šoli.