Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Ana Sotošek – nova FLORINTOVA sodnica

 Ana Sotošek, učiteljica na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je uspešno opravila izpit in prejela  certifikat za NCJFD – nacionalnega FLORINTOVEGA sodnika.

Izobraževalni seminar v okviru FLORINTA (mednarodne cvetličarske organizacije) in FLORNETA (mednarodne izobraževalne mreže) je potekal med 26. in 31. julijem v Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weinsttephan v Nemčiji.

Udeležilo se ga je enajst kandidatov iz osmih evropskih držav (Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Estonije, Slovenije in Švice), ki so jih predlagala članska združenja Florinta.

Petdnevno izobraževanje so vodili in nato ocenili:

  • ga. Marianne Wieler (predsednica ocenjevalnega odbora in podpredsednica FLORNET),
  • g. Thomas Ratschker (član ocenjevalnega odbora in predsednik žirije Florint)
  • g. Simon Ogrizek (član ocenjevalne komisije in predsednik Florinta).

Pridobljen certifikat NCJFD Florintovega sodnika pomeni napredek za kvaliteto pouka na šoli, floristike na nacionalni ravni in tudi v mreži Florneta, katere članica je ŠHVU.

Ana Sotošek