Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

AGRA v mednarodnem letu sadja in zelenjave

Tudi letos naša šola sodeluje na sejmu AGRA v okviru Konzorcija Biotehniških šol

Zakaj morate biti prisotni na sejmu Agra?

Preprosto zato, ker je to stičišče novih tehnologij, znanj in izkušenj iz Slovenije in mednarodnega prostora. Sejem prinaša pomemben preboj k trajnostnemu kmetijstvu in z njim povezane živilsko predelovalne industrije, ohranjanju biodiverzitete in zelenemu dogovoru. Pomembno je, da se na sejmu AGRA spet srečamo in pokažemo vse tisto, kar imamo in kar znamo! 

Sejem AGRA promovira nove tehnologije in nova znanja, hkrati pa učinkovito rabo vsega, kar že imamo na voljo. Zato je odlična priložnost za prenos novih znanj na slovenska kmetijska gospodarstva in kmetije, za izmenjavo izkušenj na mednarodnem področju, za tkanje novih poslovnih vezi.