Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
  • Domov

22. april – Svetovni dan zemlje

Danes, 22. aprila je dan, ko obeležujemo svetovni DAN ZEMLJE. Naš planet nas potrebuje, verjetno bolj kot kadar koli prej. Čas je, da temeljito premislimo, kaj bomo pustili našim zanamcem. Spremenimo torej naše navade in poskrbimo za naš planet. Pomembno je , da se tega držimo celo leto in ne samo danes, ko naša Zemlja praznuje.

Tega dejstva se dijaki in študenti ter vsi  zaposleni na ŠHVU Celje dobro zavedamo, saj je šola aktivna članica projekta Ekošola, znotraj katerega izvajamo številne dejavnosti, ki pomembno prispevajo k varovanju okolja. Med drugim, smo v mesecu marcu  izvedli čistilno akcijo, kjer so se naši dijaki lepo odrezali in očistili bližnjo in daljno okolico šole, pa tudi šolski park. Vsi zaposleni v šoli pa se zavedamo svoje naloge, da mlade vzpodbujamo k  razmišljanju o okolju in jim pri tem dajemo vzgled.

                                                                                                          Zapisala: Andreja Gerčer

Čarobni hodnik – božično novoletna okrasitev šole

December, mesec praznikov. Naša šola prazna in brez smeha dijakov in dijakinj. Zagotovo bodo letos prazniki drugačni kot leta poprej. V želji, da v šoli ustvarimo vsaj delček čarobnosti praznikov, smo učitelji strokovnih predmetov v sklopu pouka in lastne nadgradnje znanja izdelali dekoracijo hodnika. 

Romana Špes je izdelala smrečice iz brina in mahu, Danica Korošec in Matjaž Pustoslemšek sta postavila izložbe na božično novoletno tematiko in obesila dekoracijo na stropu hodnika, ki so jo pri pouka začeli izdelovati dijaki, preostanek dekoracije pa so izdelali nekateri učitelji od doma. S skupnimi močmi smo okrasili smrečice in jih smiselno razporedili po hodniku. Pri dekoraciji hodnika je sodelovalo tehnično osebje, ki je veliko pripomoglo k tehnični izdelavi in postavitvi dekoracije.

Velik izziv za Danico Korošec je bil, kako narediti dobre fotografije, saj smo želeli skozi objektiv dijakom pričati šolsko praznično vzdušje. Odzivi so bili zelo vzpodbudni in polni upanja, da se vse ponovno vrne v čas, ko bodo šolske hodnike zapolnili dijaki. Do takrat okrašen hodnik čaka na dijake, ki jih neizmerno pogrešamo.