Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
 • Domov
 • Poslanstvo, vizija, vrednote in cilji

Poslanstvo, vizija, vrednote in cilji

Poslanstvo

Skrbimo za strokovno in osebno rast vseh, ki svoje mesto vidijo na področju hortikulture in aranžerstva, s tem pa posredno prispevamo k razvoju in urejenosti mestnih okolij in podeželja.

Vizija

Postati hočemo regijsko in državno učno središče za področje hortikulture, aranžerstva in oblikovanja. Ta cilj uresničujemo v sodelovanju z gospodarstvom, sorodnimi šolami doma in v tujini, lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami.

Vrednote

Vrednote, ki jih gojimo in negujemo na naši šoli, so:

 • skrb za telesno in duševno zdravje delavcev šole, dijakov, študentov in drugih udeležencev izobraževanja
 • dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti, spoštovanju strpnosti in sprejemanju drugačnosti,
 • vzpodbujanje kritičnosti, delavnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti
 • dobra in odprta komunikacija med izvajalci in udeleženci izobraževanja
 • visoka strokovna usposobljenost učiteljev, interdisciplinarnost, aktualnost in fleksibilnost znanja.

Cilji

 • sodoben in pester pouk, uvajanje novih metod in oblik dela
 • aktivno sodelovanje dijakov in učiteljev
 • izboljšanje stikov med učitelji in dijaki ter krepitev medsebojnega zaupanja
 • skrb za večjo učno uspešnost
 • povezava splošno izobraževalnih, strokovnih predmetov ter praktičnega pouka
 • integracija otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalnem delu
 • povezava šole z okoljem
 • povezovanje s sorodnimi šolami v tujini
 • zagotovitev ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za uspešno delo
 • izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo usklajeno s potrebami razvoja ter bo omogočalo uspešno in strokovno delo v procesih prestrukturiranja in prilagajanja vrtnarstva sodobnim razvojnim težnjam ter evropskim standardom
 • razvijanje prijazne, uspešne in zgleda vredne šolske kulture.