Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

11. strokovni posvet

VABILO

Vabimo vas na 11. strokovni posvet HORTIKULTURA – MOŽNOSTI, PRILOŽNOSTI, PRIMERI DOBRIH PRAKS

na temo Rastline in podnebne spremembe, ki bo

v četrtek, 24. 11. 2022 ob 9.00

v prostorih Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,( Ljubljanska cesta 97, Celje).

Dogodek je brezplačen. Zaželene so prijave na barbara.pajk@hvu.si.

Program dogodka:

Čas predstavitve Predavatelj/ica Naslov prispevka
9.00 – 9.10 Uvodni pozdrav direktorice in ravnateljice ŠHVU Celje
9.10 – 9.30 Dr. Robert Brus
UL-BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotska raznovrstnost, temelj zdravega gozda
9.30 – 9.50 Anže Medved
ARSO, Urad za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo
Dosedanje in prihodnje spremembe podnebja v Sloveniji
9.50 – 10.10 Dr. Tajan Trobec
UL-FF, Oddelek za geografijo
Vpliv podnebnih sprememb na vodne vire
10.10 – 10.30 Igor Škerbot
KGZS – Zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje
Podnebne spremembe so izziv tudi za pridelavo zelenjave
10.30 – 11.00 Odmor
11.00 – 11.25 Jožica Golob Klančič
Vrtnarija Trajnice Golob Klančič
Trajnice in klimatske spremembe
11.25– 11.45 Dr. Aleksander Marinšek
GOZDIS, Oddelek za gozdno ekologijo
Gospodarjenje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanem prostoru – novi izzivi zaradi podnebnih sprememb
11.45 – 12.05 Miloš Milovanović
Vrtnarija Toplak d.o.o.
Hortikulturni pristopi in rešitve glede klimatskih sprememb
12.05 – 12.35 Vladimir Planinšek
Drevesnica Omorika d.o.o.
Zelena mesta
12.35 – 13.05 Matjaž Mastnak
Arboretum Volčji Potok
Drevesa za mestno rabo v spremenjenem podnebju
13.05 – Diskusija