Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

12. mednarodni kongres in generalna skupščina članov mednarodne organizacije Flornet EEIG

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

bo gostiteljica pomembnega mednarodnega dogodka, 12. mednarodnega kongresa in generalne skupščine članov mednarodne organizacije Flornet EEIG, ki se bo odvijal

od 3. do 6. oktobra 2022.

V tem času bo naša šola gostila učitelje, ravnatelje in floristične strokovnjake iz 9 evropskih držav, s katerimi smo že 20 let povezani v mednarodno mrežo Flornet, v okviru katere ustvarjamo nove vizije, si izmenjujemo strokovna znanja, izvajamo projekte Erasmus+ ter sodelujemo na tekmovanjih in dogodkih, ki promovirajo razvoj florističnega oblikovanja in izobraževanja skupaj z mednarodno floristično organizacijo Florint.

V času mednarodnega dogodka si bomo udeleženci izmenjali strokovne izkušnje, primere dobre prakse pri šolskem in projektnem delu ter se seznanili z merili ocenjevanja in sojenja na mednarodnih tekmovanjih, ki nam jih bodo predstavili predstavniki Florneta in predsednik evropske floristične organizacije Florint, g. Simon Ogrizek.

Strokovni del programa bomo dopolnili z obiski in predstavitvami lokalne in nacionalne naravne in kulturne dediščine ter znamenitostmi mesta Celje in slovenske prestolnice Ljubljane.

Karmen Volavšek,  koordinatorica dejavnosti mednarodne mreže Flornet