Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Študijski koledar za št. leto 2018 – 19

do 24. avgusta 2018 Vpis kandidatov sprejetih v spomladanskem roku
september 2018 Diplomski izpiti
do 28. septembra 2018 Vpis kandidatov na preostala prosta mesta
1. oktober 2018 Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente 1. in 2. letnika rednega študija programov Hortikultura in Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
5. oktober 2018 Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente izrednega študija
2. – 30. oktober 2018 Praktično izobraževanje za študente 2. letnika  rednega študija program Hortikultura
oktober  2018 Diplomski izpiti
31. oktober 2018 Dan reformacije
1. november 2018 Dan spomina na mrtve
5. november 2018 Pričetek predavanj za študente 2. letnika rednega študija programa Hortikultura
november 2018 Diplomski izpiti
24. december 2018 Zaključek 1. semestra/ravnateljičin dan
25. december 2018 –
2. januar 2019
Božično novoletne in študijske počitnice
3. – 31. januar 2019 Delni izpiti za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
3. januar 2019 Začetek 2. semestra za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih umetnosti in trženja
januar 2019 Diplomski izpiti
1. februar 2019 Zaključek 1. semestra za redne študente 2. letnika programa Hortikultura
4. februar –
1. marec 2019
Delni izpiti za študente 2. letnika programa Hortikultura
4. februar 2019 Začetek 2. semestra za študente 2. letnika programaHortikultura
8. februar 2019 Slovenski kulturni praznik
18. – 22. februar 2019 Zimske počitnice
marec 2019 Diplomski izpiti
29. marec 2019 Zaključek predavanj za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
1. april 2019 – 31. maj 2019 Delni izpiti1. rok za predmetne izpite
22. april 2019 Velikonočni ponedeljek
11. marec – 30. april 2019 Praktično izobraževanje 2. letnik programa Hortikultura
15. april – 28. junij 2019 Praktično izobraževanje 1. letnik programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
maj 2019 Diplomski izpiti
14. junij 2019 Zaključek predavanj za redne študente 2. letnika Hortikultura
17. junij – 10. julij Delni izpiti in 1. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
1. junij – 10. julij 2019 2. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
junij 2019 Diplomski izpiti
11. julij – 18. avgusta 2019 Poletne počitnice
12. – 23. avgusta 2019 Vpis v 1. letnik
19. avgusta –
30. avgusta 2019
2. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
3. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
2. september –
13. september 2019
3. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura,
4. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
22. september –
28. september 2019
4. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
september 2019 Vpis v višji letnik/ciklus
september 2019 Diplomski izpiti

Opomba: Izpitni roki za 1. predmetne izpite za izredne študente bodo razpisani predvidoma 10 – 14 dni po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu. Ostali roki predmetnih izpitov pa so v obdobjih razpisanih za redne študente.

Zdravniški pregled bo po dogovoru z ZD Celje.

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920