Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Študijski koledar

Študijski koledar 2020/21 
do 20. avgusta 2020Vpis kandidatov sprejetih v spomladanskem roku
september 2020Diplomski izpiti
do 1. oktobra 2020Vpis kandidatov na preostala prosta mesta
1. oktober 2020Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente 1. in 2. letnika rednega študija programov Hortikultura on Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
2. oktober 2020Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente izrednega študija
5. – 30. oktober 2020Praktično izobraževanje za študente 2. letnika rednega študija program Hortikultura
oktober 2020Diplomski izpiti
31. oktober 2020 (sobota)Dan reformacije
1. november 2020 (nedelja)Dan spomina na mrtve
2. november 2020Pričetek predavanj za študente 2. letnika rednega študija programa Hortikultura
november 2020Diplomski izpiti
24. december 2020Zaključek 1. semestra/ravnateljičin dan
25. december 2020 – 3. januar 2021Božično novoletne in študijske počitnice
4. januar 2021Začetek 2. semestra za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih umetnosti in trženja
4. januar – 29. januar 2021Delni izpiti za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
januar 2021Diplomski izpiti
29. januar 2021Zaključek 1. semestra za redne študente 2. letnika programa Hortikultura
1. februar 2021Začetek 2. semestra za študente 2. letnika programa Hortikultura
1. februar – 5. marec 2021Delni izpiti za študente 2. letnika programa Hortikultura
15. februar - 19. februar 2021Zimske počitnice
marec 2021Diplomski izpiti
2. april 2021Zaključek predavanj za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
5. april 2021Velikonočni ponedeljek
6. april 2021 - 28. maj 2021Delni izpiti
1. rok za predmetne izpite
15. marec – 16. april 2021Praktično izobraževanje 2. letnik programa Hortikultura
19. april – 18. junij 2021Praktično izobraževanje 1. letnik programa Hortikultura
19. april – 25. junij 2021Praktično izobraževanje 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
19. april – 2. julij 2021Praktično izobraževanje 1. letnik programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
maj 2021Diplomski izpiti
25. junij 2021Zaključek predavanj za redne študente 2. letnika Hortikultura
28. junij – 9. julij 2021Delni izpiti in 1. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
5. julij – 9. julij 20212. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
junij 2021Diplomski izpiti
12. julij – 15. avgust 2021Poletne počitnice
9. – 20. avgust 2021Vpis v 1. letnik
16. avgust – 31. avgust 20212. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
3. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
16. avgust – 27. avgust 2021Praktično izobraževanje 1. in 2. letnik programa Hortikultura
23. avgust – 27. avgust 2021Praktično izobraževanje 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
30. avgust – 10. september 20213. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
4. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
20. september – 30. september 20214. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
september 2021Vpis v višji letnik/ciklus
September 2021Diplomski izpiti

Opomba: Izpitni roki za 1. predmetne izpite za izredne študente bodo razpisani predvidoma 10 – 14 dni po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu. Ostali roki predmetnih izpitov pa so v obdobjih razpisanih za redne študente.

Zdravniški pregled bo po dogovoru z ZD Celje.

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920