Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Študijski koledar

Koledar za študijsko leto 2021/22 
do 20. avgusta 2021Vpis kandidatov, sprejetih v spomladanskem roku
september 2021Diplomski izpiti
do 1. oktobra 2021Vpis kandidatov na preostala prosta mesta
1. oktober 2021 Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente 1. in 2. letnika rednega študija programov Hortikultura on Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
9. oktober 2021Uvodno srečanje izrednih študentov vseh ciklusov v obeh programih
4. – 29. oktober 2021Praktično izobraževanje za študente 2. letnika rednega študija program Hortikultura
oktober 2021Diplomski izpiti
31. oktober 2021 Dan reformacije
1. november 2021 Dan spomina na mrtve
2. november 20210Pričetek predavanj za študente 2. letnika rednega študija programa Hortikultura
november 2021Diplomski izpiti
24. december 2021Zaključek 1. semestra/ravnateljičin dan
25. december 2021 – 2. januar 2022Božično novoletne in študijske počitnice
3. januar 2022Začetek 2. semestra za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih umetnosti in trženja
3. januar – 28. januar 2022Delni izpiti za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
januar 2022Diplomski izpiti
28. januar 2022Zaključek 1. semestra za redne študente 2. letnika programa Hortikultura
31. januar 2022Začetek 2. semestra za študente 2. letnika programa Hortikultura
31. januar – 4. marec 2022Delni izpiti za študente 2. letnika programa Hortikultura
28. februar - 6. marec 2022Zimske počitnice
marec 2022Diplomski izpiti
14. marec – 29. april 2022Praktično izobraževanje 2. letnik programa Hortikultura
1. april 2022Zaključek predavanj za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
4. april 2022 – 27. maj 2022Delni izpiti
1. rok za predmetne izpite
18. april 2022Velikonočni ponedeljek
19. april – 1. julij 2022Praktično izobraževanje 1. letnik programa Hortikultura ter 1. in 2. letnik programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
maj 2022Diplomski izpiti
junij 2022Diplomski izpiti
1. julij 2022Zaključek predavanj za redne študente 2. letnika Hortikultura
4. julij – 8. julij 20222. rok za predmetne izpite za študente 1. in 2. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
11. julij – 14. avgust 2022Poletne počitnice
8. – 19. avgust 2022Vpis v 1. letnik
16. avgust – 2. september 20222. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
3. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
5. september – 16. september 20223. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
4. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
19. september – 30. september 20224. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
september 2022Vpis v višji letnik/ciklus
september 2022Diplomski izpiti

Opomba: Izpitni roki za 1. predmetne izpite za izredne študente bodo razpisani predvidoma 10 – 14 dni po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu. Ostali roki predmetnih izpitov pa so v obdobjih razpisanih za redne študente.

Zdravniški pregled bo po dogovoru z ZD Celje.

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920