Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Študijski koledar

Časovni okvirDogodek
do 23. avgusta 2019Vpis kandidatov sprejetih v spomladanskem roku
september 2019Diplomski izpiti
26. avgusta do
30. avgusta 2019
Drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik
do 27. septembra 2019Vpis kandidatov na preostala prosta mesta
1. oktober 2019Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente 1. in 2. letnika rednega študija programov Hortikultura on Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
4. oktober 2019Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente izrednega študija
2. oktober do
30. oktober 2019
Praktično izobraževanje za študente 2. letnika rednega študija program Hortikultura
oktober 2019Diplomski izpiti
31. oktober 2019Dan reformacije
1. november 2019Dan spomina na mrtve
4. november 2019Pričetek predavanj za študente 2. letnika rednega študija programa Hortikultura
november 2019Diplomski izpiti
20. december 2019Zaključek 1. semestra za študente 1. letnika Hortikulture in 1 in 2.letnika Snovanja vizualnih komunikacij in trženja
23. december 2019 do
6. januar 2020
Božično novoletne in študijske počitnice
6. januar do
31. januar 2020
Delni izpiti za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
6. januar 2020Začetek 2. semestra za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih umetnosti in trženja
januar 2020Diplomski izpiti
31. januar 2020Zaključek 1. semestra za redne študente 2. letnika programa Hortikultura
3. februar do
6. marec 2020
Delni izpiti za študente 2. letnika programa Hortikultura
3. februar 2020Začetek 2. semestra za študente 2. letnika programa Hortikultura
24. februar do
28. februar 2020
Zimske počitnice
marec 2020Diplomski izpiti
3. april 2020Zaključek predavanj za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
6. april 2020 do
29. maj 2020
Delni izpiti
1. rok za predmetne izpite
13. april 2020Velikonočni ponedeljek
16. marec do
17. april 2020
Praktično izobraževanje 2. letnik programa Hortikultura
20. april, 2020Nadaljevanje predavanj za 2 .letnik Hortikulture
20. april do
19.junij 2020
Praktično izobraževanje 1. letnik Hortikultura
20. april do
3. julij 2020
Praktično izobraževanje 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
1. maj 2020Diplomski izpiti
12. junij 2020Zaključek predavanj za redne študente 2. letnika Hortikultura
29. junij do
10. julij 2020
Delni izpiti in 1. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
1. junij do
10. julij 2020
2. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
junij 2020Diplomski izpiti
13. julij do
14. avgust 2020
Poletne počitnice
10. avgust do
21. avgust 2020
Vpis v 1. letnik
17. avgust do
31. avgust 2020
2. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
3. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
17. avgust do
28. avgust 2020
Praktično izobraževanje 1. in 2. letnik programa Hortikultura
31. avgust do
11. september 2020
3. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
4. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
21. september do
30. september, 2020
4. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
31. avgust 20201. izpitni rok za Praktično izobraževanje 1. in 2. letnik programa Hortikultura
september 20202. in 3. izpitni rok za Praktično izobraževanje 1. in 2. letnik programa Hortikultura
september 2020Vpis v višji letnik/ciklus
september 2020Diplomski izpiti

Opomba: Izpitni roki za 1. predmetne izpite za izredne študente bodo razpisani predvidoma 10 – 14 dni po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu. Ostali roki predmetnih izpitov pa so v obdobjih razpisanih za redne študente.

Zdravniški pregled bo po dogovoru z ZD Celje.

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920